PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Historie tělesné kultury - PKIN098
Anglický název: History of Physical Culture
Zajišťuje: Kinantropologie (51-400100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neomezen / 50 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. František Kolář, CSc.
prof. PhDr. Marek Waic, CSc.
Vyučující: PhDr. František Kolář, CSc.
prof. PhDr. Marek Waic, CSc.
Neslučitelnost : PKIN117
Záměnnost : PKIN117
N//Je neslučitelnost pro: PKIN117
Z//Je záměnnost pro: PKIN117
Anotace
Poslední úprava: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. (15.01.2009)
Předmět se zabývá vývojem všech forem tělesné kultury, jejich obsahem a společenskými souvislostmi od počátků lidské civilizace až po současnost.
Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. (15.01.2009)

KÖSSL, J., ŠTUMBAUER, J., WAIC, M. Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury I.-III. 2. vyd. Praha : FTVS UK, 1999 . 159 s. ISBN 80-7184-608-2.

KOL. AUTORů. Český olympismus - 100 let. 1. vyd. Praha : Olympia 1999. 160 s. ISBN 80-7033 579-3.

UHLÍŘ, JB., WAIC, M. Sokol proti totalitě. 1. vyd. Praha : FTVS UK 2001. 175 s. ISBN 80-86317-11-0

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. (15.01.2009)

Požadavky na zápočet a zkoušku:

  • Písemný test.
  • Ústní zkouška.

Sylabus
Poslední úprava: PUCHMERTLOVA/FTVS.CUNI.CZ (03.03.2010)

Přednášky :

1. Úvod do studia historie tělesné kultury. Výchova a tělesná kultura starověkých civilizací. Výchova

a tělesná kultura antického Řecka a Říma.

2. Antický sport a panhelénské hry. Výchova a tělesná kultura feudalismu a období renesance.

3. Raně buržoazní směry výchovy a tělesná kultura. Tělovýchovné systémy 19. století.

4. Tělovýchovné systémy 20. století. Ženské tělovýchovné směry a sport.

5. Vznik a vývoj moderního sportu a olympijského hnutí. Vznik a vývoj školní tělesné výchovy u nás a

v zahraničí. Mimoškolní výchova a dětské a mládežnické organizace u nás a v zahraničí. Čs. tělesná

kultura v letech 1840 - 1918.

6. Čs. tělesná kultura v letech 1918 - 1945.

7. Čs. tělesná kultura v letech 1945 až do současnosti.

Semináře:

1. Historické prameny, knihovny, bibliografie.

2. Slavnosti starověkých civilizací.

3. Řečtí sportovci a římští gladiátoři

4. Křesťanský svět a tělesná kultura.

5. Anglický sport a první pokusy o obnovení OH.

6. Češi v novodobém olympijském hnutí.

7. Sokolské slety. Projevy totality ve sportu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK