PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Preventivní programy ve fyzioterapii a výživové poradenství - PFYZ231
Anglický název: Preventive Programs in Physiotherapy and Nutrition Counseling
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Ivana Vláčilová, Ph.D.
Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D.
MUDr. Andrea Švojgrová
PhDr. Ivana Vláčilová, Ph.D.
Záměnnost : PFYZ140
Je záměnnost pro: PFYZ140
Anotace -
Cílem výuky předmětu je rozšířit základní znalosti v oblasti prevence jako jedné z oblastí výkonu činnosti fyzioterapeuta. Stěžejním cílem je získat znalosti a dovednosti při tvorbě komplexních preventivních programů u různých skupin populace včetně základních doporučení v oblasti výživy.
Poslední úprava: Kinkorová Ivana, Mgr., Ph.D. (30.10.2023)
Cíl předmětu -

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

- prokazují znalost principů EBM
- prokazují schopnost implementovat principy EBM v klinické praxi
- prokazují znalost různých fyzioterapeutických přístupů u pacientů s civilizačními chorobami
- prokazují znalost rizikových faktorů u jednotlivých diagnóz
- prokazují schopnost vytvořit komplexní preventivní program pro specifickou skupinu pacientů včetně základních výživových doporučení
- prokazují schopnost vytvořit komplexní preventivní program pro specifickou věkovou kategorii

Poslední úprava: Kinkorová Ivana, Mgr., Ph.D. (30.10.2023)
Literatura

CLARKOVÁ, N. Sportovní výživa. Praha: Grada Publishing, 2000. 266 s.

CLARK, N. Nancy Clark's sports nutrition guidebook. Human Kinetics Publishers, 2019.

CLARKOVÁ, N. Sportovní výživa. Praha: Grada, 2014.

FELDENKRAIS, M. Feldenkarisova metoda - pohybem k uvědomění. Praha: Pragma, 1996. 186 s. ISBN 80-7205-058-3.

FORSSTROMOVÁ, B., HAMPSONOVÁ, M. Alexandrova technika v těhotenství a při porodu. Brno: Barrister and Principal, 1996.

GREENHALGH, T. How to read a paper: The basics of evidence-based medicine. John Wiley & Sons, 2014.

GUYATT, G., RENNIE, D., MEADE, M., COOK, D. Users' Guides to the Medical Literature: Essentials of Evidence-Based Clinical Practice, Second Edition (Uses Guides to Medical Literature) 2nd Edition, New York, NY: McGraw-Hill Professional, 2008. ISBN-10: 0071590382.

KABELÍKOVÁ, K., VÁVROVÁ, M. Cvičení k obnovení a udržování svalové rovnováhy. Praha: Grada Publishing, 1997. 240 s. ISBN 80-7169-384-7.

KAČINETZOVÁ, A. Mimokloubní revmatizmy. Praha: Triton, 2012. 80 s. ISBN 978-80-7387-633-3.

KOLEKTIV AUTORŮ. Pohybový systém a zátěž. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1997, 260 s. ISBN 80-7169-25-1.

MARINOV, Z., PASTUCHA, D. a kol. Praktická dětská obezitologie. Praha: Grada Publishing, 2012. 224 s.

ISBN 978-80-247-4210-6.

MAUGHAN, R. J. Nutrition in sport. Oxford: Blackwell Science, 2008.

MAUGHAN, R. J., BURKE, L. Výživa ve sportu - příručka pro sportovní medicínu. Praha: Galén, 2006. 311 s.

MULLEROVÁ, D. Zdravá výživa a prevence civilizačních nemocí ve schématech. Praha: Triton, 2003. 100 s.

ISBN 80-7254-421-7.

MULLEROVÁ, D. Obezita - prevence a léčba. Praha: Mladá fronta, 2009. 262 s. ISBN 978-80-204-2146-3.

MULLEROVA, D. Zdravá výživa a prevence civilizačních nemocí ve schématech. Praha: Triton, 2003. ISBN 80-7254-421-7.

MCARDLE, William D.; KATCH, Frank I.; KATCH, Victor L. Exercise physiology: nutrition, energy, and human performance. Lippincott Williams & Wilkins, 2010.

MULLEROVA, D. Obezita - prevence a léčba. Praha: Mladá fronta, 2009. ISBN 978-80-204-2146-3.

ROSOLOVA, H. Preventivní kardiologie v kostce. Praha: Axonite, 2013. 248 s. ISBN 978-80-904899-5-0.

SACKETT, L., D., STRAUS, E., S., RICHARDSON, W., S., ROSENBERG, W., HAYNES, B., R. Evidence-Based Medicine: How to Practice and Teach EBM, 2 edition. London, UK: Churchill Livingstone; 2 edition, 2000. ISBN: 0443062404

SHARMA, S. a kol. Klinická výživa a dietologie v kostce. Praha: Grada, 2018.

SVAČINA, Š., MULLEROVA, D., & BRETŠNAJDROVÁ, A. Dietologie pro lékaře, farmaceuty, zdravotní sestry a nutriční terapeuty. Praha: Triton, 2013.

Poslední úprava: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (25.05.2021)
Studijní opory

Studijní opory:

 Moodle 1: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=9370
Poslední úprava: Kinkorová Ivana, Mgr., Ph.D. (30.10.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK