PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Fyzioterapie u sportovců - PFYZ229
Anglický název: Physiotherapy in Sport
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Mgr. Kateřina Maršáková
PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
Mgr. Michaela Stupková
PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D.
PhDr. Lenka Žáková, Ph.D.
Záměnnost : PFYZ098
Je záměnnost pro: PFYZ098
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (25.05.2021)
Cílem výuky v předmětu je seznámit studenty se sportovní fyzioterapií jako s jednou z možných specializací v mezinárodním měřítku. Dále potom podat přehled o možnostech fyzioterapeutické intervence ve sportu. Cílem praktické výuky je získat znalosti a především dovednosti u sportovců vybraných sportovních odvětví v aplikaci postupů analyzujících příčiny, možnosti vzniku úrazu, jako i preventivní a terapeutické postupy u nejčastějších problémů, které s danými činnostmi souvisejí. Důraz je kladen také na možnosti fyzioterapeutické intervence u běžné, sportující populace v různých věkových obdobích.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (25.05.2021)

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

  • prokazuje schopnost orientace v možnostech fyzioterapeutické intervence ve sportu, a to jak na úrovni profesionální, tak amatérské, v různých věkových obdobích
  • prokazuje schopnost aplikovat postupy analyzující příčiny a možnosti vzniku úrazu u vybraných sportovních odvětví
  • prokazuje schopnost aplikovat preventivní a terapeutické postupy u nejčastějších problémů, které s danými sportovními aktivitami souvisejí

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (25.05.2021)

ANDREWS, J. R., HARRELSON, G. L., WILK, K. E. Physical rehabilitation of the injured athlete. 4th ed. Philadelphia: Elsevier/Saunders, c2012. ISBN 9781437724110.

DOVALIL, J. a kol. Výkon a trénink ve sportu. Olympia Praha. 2002 ISBN 80-7033-760-5.

JANSSEN P. J., WEINECK. Ausdauertraining, Überarbeitete Aufl. Spitta Verlag, 1996.

JORDAN,D. J. Sports Neurology, Lippincott - Raven Publishers, Philadelphia 1998.

KOLT, G. S., SNYDER-MACKLER, L. Physical therapies in sport and exercise. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2003. ISBN 0443071543.

KRIŠTOFIČ, J. Gymnastická průprava sportovce. Grada, 2004 ISBN 80-247-1006-4.

KUMBHARE, D. A., BASMAJIN J. V. Clinical Decision Making and Outcomes In Sports Rehabilitation. Churchill Livingstone. 2000, ISBN: 0443065462.

PHYSICAL THERAPY IN SPORT: official journal of the Association of Chartered Physiotherapists in Sports Medicine. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2000. ISSN 1466-853X.

PRENTICE, W. E. Rehabilitation techniques in sports medicine. 3rd ed. Boston, Mass.: WCB/McGraw-Hill, c1999. ISBN 0072894709.

STARKEY, CH., BROWN S. D. Orthopedic & Athletic Injury Examination Handbook. Philadelphia : F.A. Davis Company, 2015 3rd Edition, ISBN-13: 978-0-8036-3919-5.

WEINECK, J. Sportanatomie. Spitta Verlag, 12.Aufl., 1997 ISBN 3-932753-39-9.

ZULUAGA, M. Science Sports Physiotherapy: Applied and Practice, Churchill Livingstone, 1995. ISBN: 0443048045.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (25.05.2021)

Požadavky na zápočet:

  • aktivní účast na výuce
  • vypracování seminární práce ze stáže u sportovního klubu dle vlastního výběru
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (25.05.2021)

Přednášky:

1. Sportovní fyzioterapie - charakteristika, pojení v mezinárodním měřítku, kompetence sportovních fyzioterapeutů

2. Charakteristika vybraných sportovních činností - aspekty fyziologické, biomechanické

3. Funkční diagnostika pohybového aparátu u sportovců z pohledu fyzioterapeuta. Včasné hodnocení sportovních předpokladů.

4. Sportovní úrazy - možnosti a limitace práce fyzioterapeuta

5. Nejčastější postižení, přetížení u vybraných sportovních činností. Hypermobilita ve sportu.

6. Ovlivnění výkonnosti sportovce pomocí využití fyzioterapeutických technik a metod

7. Fyzioterapeutická intervence v tréninku sportovce. Sportující populace - možnosti fyzioterapeutické intervence

8. Fyzioterapie ve volejbale, rugby, slalomu na divoké vodě

9. Fyzioterapie v softballu, ledním hokeji

10. Fyzioterapie v atletice a biatlonu

11. Fyzioterapie ve sjezdovém lyžování

12. Fyzioterapie ve sportovním lezení a triatlonu

13. Jóga ve fyzioterapii sportovců

14. Fyzioterapie v bojových uměních

Cvičení:

1.-14. Analýza příčin, možností vzniku úrazů u vybraných sportovních odvětví, aplikace preventivních a terapeutických postupů u sportovců a běžné sportující populace

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (25.05.2021)

Studijní opory:

  • při běžném způsobu výuky viz "Sylabus"
  • při distančním a hybridním způsobu výuky online platforma ZOOM (MS Teams) s podporou kurzu v Moodle2, nebude-li vyučujícím sděleno jinak

Link Moodle 1: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=9449

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK