Fyzioterapeutické postupy - výběr - PFYZ131
Anglický název: Physiotherapeutic Methods - Special Chapters
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 42 [hodiny]
Počet míst: 80 / 80 (72)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Vyučující: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Mgr. Michaela Stupková
PhDr. Ivana Vláčilová, Ph.D.
PhDr. Lenka Žáková, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Cílem výuky předmětu je získat základní znalosti o méně používaných terapeutických přístupech či systémech v České republice - koncepty dle Maitlanda, Butlera a dalších vybraných přístupů či metodik. Hlavní těžiště předmětu spočívá v získání dovedností při analýze a praktickém nácviku vybraných manuálně-terapeutických postupů v oblasti fyzioterapie z uvedených přístupů.
Poslední úprava: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (14.05.2019)
Cíl předmětu

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

  • prokazuje znalost principů méně používaných fyzioterapeutických přístupů v ČR
  • prokazuje schopnost provádět vybrané diagnostické a terapeutické prvky konceptu dle Maitlanda
  • prokazuje schopnost provádět vybrané diagnostické a terapeutické prvky konceptu dle McKenzieho
  • prokazuje schopnost provádět vybrané diagnostické a terapeutické prvky konceptu dle Mulligana
  • prokazuje schopnost provádět vybrané diagnostické a terapeutické prvky konceptu dle Ludmily Možíšové
  • prokazuje schopnost provádět vybrané diagnostické a terapeutické prvky konceptu dle Bobatha
Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (19.09.2020)
Literatura

BRÜGGER, A. Gesunde Haltung und Bewegung im Alltag. Zürich : Verlag Dr.Brügger, 1996. 144 s. ISBN 3-9520075-2-8.

CLARSEN, M. et al. Diferenciální diagnóza ve schématech. Praha: Grada 2003, 96 s. ISBN 80-247-0615-6.

FROWNFELTER D., DEAN E.: Cardiovascular and Pulmonary Physical Therapy: Evidence to Practice 5. ed, Mosby 2012 , ISBN-10: 0323059139.

GOODMAN, C. C., HEICK, J., LAZARO, R. T. Differential Diagnosis for Physical Therapists: Screening for Referral, 5. ed., Saunders 2017, ISBN-10: 0323478492.

HAMILL, J., KNUTZEN, K. Biomechanical Basis of Human Movement. Lippincott Williams & Wilkins, 2009, ISBN 0781791286.

HILLEGASS, E. Essentials of Cardiopulmonary Physical Therapy Hardcover. 4. ed., Saunders 2016, ISBN-10: 03234305462016.

KOLAR, P. et all., Clinical rehabilitation. 1st edition. Prague: RPS, 2013. 764s. ISBN 978-80-905438-0-5.

KOLÁŘ, P. Rehabilitace v klinické praxi, Praha: Galen, 2009. ISBN 978-80-7262-657-1.

LATASH, M. Neurophysiological Basis of Movement. Champaign: Human Kinetics, 1998, ISBN 0 - 88011 - 756 - 7.

LEWIT, K. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. Heidelberg : J.A. Barth Verlag; Praha : ČLS JEP, 1996. 347 s. ISBN 3-335-00401-9

LEWIT, K. Manipulative Therapy, Musculoskeletal Medicine, Churchill Livingstone Elsevier, 2010.

MULLIGAN B. R. Manual Therapy: Nags, Snags, Mwms, Etc. Wellington : Bateson Publishing Ltd, 2014, 6th ed., ISBN 139781877520037.

NATARAJAN, M. V. Natarajan's Textbook of Orthopaedics and Traumatology Paperback. 8. ed., Wolters Kluwer India Private Limited, 2018, ISBN-10: 9386691493.

NIEL-ASHER, S. The Concise Book of Trigger Points, CA : North Atlantic Books,U.S., 2014, 3. th. Edition ISBN 139781583948491.

O´SULLIVAN S. B., SCHMITZ, T. J. Physical Rehabilitation, Philadelphia: F.A. Davis Company, 2019, 7. ed., ISBN-13: 978-0-8036-6162-2.

SHACKLOCK, M. Clinical Neurodynamics: A New System of Neuromusculoskeletal Treatment. Butterworth-Heinemann, 2005, ISBN-10: 0750654562.

SIEGENTHALER, W. Diferenciální diagnostika vnitřních chorob. Praha: Aventium, 1995. ISBN-10: 80-85277-40-9.

SIMEON, N. A. The Concise Book of Trigger Points. Lotus Publishing, 2008, ISBN 978 1 905367 12 2

THE MERCK MANUAL The Merck Manual of Diagnosis and Therapy -http://www.merckmanuals.com/professional/index.html

TRAVELL, J. G., SIMONS, D. G. Myofascial Pain and Dysfunction : Volume 2. Wiliams and Wilkins, 1992.

Poslední úprava: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (23.08.2019)
Požadavky ke zkoušce

Požadavky na zápočet:
- 100% účast na praktické výuce

- závěrečné ověření znalostí (písemné nebo ústní)

Poslední úprava: Pavlů Dagmar, doc. PaedDr., CSc. (07.07.2023)
Sylabus

Přednášky a cvičení:

1. Úvod do méně používaných terapeutických systémů v ČR, charakteristika přístupů

2. Klinické uvažování se zřetelem k Maitlandovu konceptu

3. Principy vyšetření ve vybraných systémech

4. Charakteristika aplikace vybraných technik a přístupů aktuálních konceptů

5. Tzv. Pohybový diagram – principy, praktické aplikace

6. Vyšetření a aplikace vybraných terapeutických postupů v oblasti krční páteře.

7. Vyšetření a aplikace vybraných terapeutických postupů v oblasti hrudní páteře.

8. Vyšetření a aplikace vybraných terapeutických postupů v oblasti bederní páteře.

9. Vyšetření a aplikace vybraných terapeutických postupů v oblasti dolních končetin.

10. Vyšetření a aplikace vybraných terapeutických postupů v oblasti kloubů ramenních.

11. Vyšetření a aplikace vybraných terapeutických postupů v oblasti kloubů loketních a ruky.

12. Vyšetření a aplikace vybraných terapeutických postupů v oblasti kloubů kyčelních.

13. Vyšetření a aplikace vybraných terapeutických postupů v oblasti kloubů kolenních a oblasti nohy.

14. Neurodynamické testy - základní charakteristika, principy diagnostiky a terapeutické možnosti,

indikace, kontraindikace.

15.-18. Praktický nácvik neurodynamických postupů

19.-21. Praktický nácvik aktuálních, nových přístupů v diagnostice a terapii se zřetelem ke konceptům manuální terapie

Poslední úprava: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (12.06.2019)
Studijní opory

Studijní opory:

Moodle2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3297

Poslední úprava: Jandová Renáta (27.07.2023)