PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diferenciální diagnostika - PFYZ128
Anglický název: Differential Diagnostics
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: 80 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: MUDr. Michal Říha, MBA, Ph.D.
Vyučující: MUDr. Andrea Švojgrová
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D. (19.09.2020)
Předmět navazuje na výuku v předmětu „Diferenciální diagnostika ve fyzioterapii“. Cílem je získat znalosti a schopnost komplexního uvažování o konkrétních funkčních poruchách motoriky se zřetelem k jednotlivým systémovým onemocněním. Důraz je rovněž kladen na speciální funkční zkoušky a komplexní posuzování daného problému. Jedná se o teoreticky zaměřený předmět.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D. (19.09.2020)

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvováni:

  • prokazuje schopnost integrovat znalosti s předmětu Diferenciální diagnostika ve fyzioterapii do komplexního uvažování o konkrétních funkčních poruchách motoriky se zřetelem k jednotlivým systémovým onemocněním
  • prokazuje znalost symptomů souvisejících s kardiovaskulárním systémem, gastrointestinálním systémem, endokrinním systémem, onkologií, imunitním systémem, hematologií, urologickými onemocněními, gynekologickými onemocněními, psychosomatickými onemocněními, neurologickými onemocněními, ORL a diferenciálně-diagnostickými přístupy
  • prokazuje pokročilé klinické rozhodovací schopnosti, tj. tzv. klinické uvažování a klinický úsudek

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (23.08.2019)

ADAM, Z., KREJČÍ, M., VORLÍČEK, J. Obecná onkologie. Praha: Galén, 2011. 394 s. ISBN 978-80-7262-715-8.

AMBLER, Z. Základy neurologie. 6. vyd. Praha: Galén, 2006. ISBN 80-7262-433-4.

CARR, J. H., SHEPHERD R. B. Neurological Rehabilitation, 2ed., Elsevier, 2011 , ISBN-10 9788131228852.

CLARSEN, M. et al. Diferenciální diagnóza ve schématech. Praha: Grada Publishing, 2003. 96 s. ISBN 80-247-0615-6.

DYLEVSKÝ, I. Funkční anatomie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 544 s. ISBN 978-80-247-3240-4.

GANONG, W. Přehled lékařské fyziologie. 20. vyd. Praha: Galén, 2005. 890 s. ISBN 80-7262-311-7.

GOODMAN, C. C., HEICK, J., LAZARO, R. T. Differential Diagnosis for Physical Therapists: Screening for Referral, 5. ed., Saunders 2017, ISBN-10: 0323478492.

FROWNFELTER, D., DEAN, E. Cardiovascular and Pulmonary Physical Therapy: Evidence to Practice 5. ed, Mosby 2012 , ISBN-10: 0323059139.

HILLEGASS, E. Essentials of Cardiopulmonary Physical Therapy Hardcover. 4. ed., Saunders 2016, ISBN-10: 03234305462016.

JOHANSSON, CH., CHINWORTH S. A. Mobility in Context, Philadelphia : F.A. Davis Company, 2018, 2nd Edition ISBN-13: 978-0-8036-5817-2.

KLENER, P. a kol. Vnitřní lékařství. 4. přepr. a dopl. vyd. Praha: Galén, Karolinum, 2011. 1174 s. ISBN 978-80-7262-705-9.

KLENER, P. a kol. Propedeutika ve vnitřním lékařství. 3. vyd. Praha: Galén, 2009. 324 s. ISBN 978-80-7262-643-4.

KOLÁŘ, P. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-657-1.

LEVANGIE, P. K., NORKIN, C. C. Joint Structure and Function, . Philadelphia: F.A. Davis Company, 2019, 6th Edition. ISBN-13: 978-0-8036-5878-3.

MAIN, E., DENEHY, L. Cardiorespiratory Physiotherapy: Adults and Paediatrics: formerly Physiotherapy for Respiratory and Cardiac Problems. 5ed. Elsevier, 2016, ISBN-10: 9780702047312.

MULLIGAN, B. R. Manual Therapy: Nags, Snags, Mwms, Etc. Wellington : Bateson Publishing Ltd, 2014, 6th ed., ISBN 139781877520037.

NATARAJAN, M. V. Natarajan's Textbook of Orthopaedics and Traumatology Paperback. 8. ed., Wolters Kluwer India Private Limited, 2018, ISBN-10: 9386691493.

NIEL-ASHER, S. The Concise Book of Trigger Points, CA : North Atlantic Books,U.S., 2014, 3. th. Edition ISBN 139781583948491.

O´SULLIVAN, S. B., SCHMITZ, T. J.: Physical Rehabilitation, Philadelphia: F.A. Davis Company, 2019, 7. ed., ISBN-13: 978-0-8036-6162-2.

O´SULLIVAN S., SCHMITZ T. Improving Functional Outcomes in Physical Rehabilitation. 2. ed., Philadelphia: F.A. Davis Company; 2016, ISBN-10: 9780803646124.

LEWIT, K. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. Heidelberg: J. A. Barth Verlag, Praha: ČLS JEP, 1996. 347 s. ISBN 3-335-00401-9.

LEWIT, K. Manipulative Therapy, Musculoskeletal Medicine, Churchill Livingstone Elsevier, 2010.

PALISANO R.J., ORLIN, M., SCHREIBER, J. Campbell's Physical Therapy for Children. 5. ed., Saunders, 2017, ISBN-10: 0323390188

PRYOR, J. A., PRASAD S. A. Physiotherapy for Respiratory and Cardiac Problems: Adults and Paediatrics. 4. ed., Elsevier Health 2013, ISBN-10: 813123634X2013

SHACKLOCK, M. Clinical Neurodynamics: A New System of Neuromusculoskeletal Treatment. Butterworth-Heinemann, 2005, ISBN-10: 0750654562.

SIEGENTHALER, W. Diferenciální diagnostika vnitřních chorob. Praha: Aventium, 1995. ISBN-10: 80-85277-40-9.

ŠVÁB, J. Náhlé příhody břišní. 1. vyd. Praha: Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-485-0.SIEGENTHALER, W. Diferenciální diagnostika vnitřních chorob. Praha: Aventium, 1995. ISBN-10: 80-85277-40-9.

VALENTA, J. a kol. Základy chirurgie. 2. dopl. a přepr. vyd. Praha: Galén, 2007. 277 s. ISBN 978-80-7262-403-4.

VÉLE, F. Kineziologie pro klinickou praxi. Praha: Grada Publishing, 1997. 271 s. ISBN 80-7169-256-5.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D. (19.09.2020)

Požadavky na zápočet:

  • vypracování seminární práce na zadané téma

Požadavky na zkoušku:

  • písemná zkouška
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D. (21.07.2019)

1. Klasifikace symptomů souvisejících s kardiovaskulárním systémem a diferenciální diagnostikou

2-3. Klasifikace symptomů souvisejících s respiračním systémem a diferenciální diagnostikou

4. Klasifikace symptomů souvisejících s gastrointestinálním systémem a diferenciální diagnostikou

5. Klasifikace symptomů souvisejících s endokrinním systémem, metabolismem a diferenciální diagnostikou

6. Klasifikace symptomů souvisejících s onkologií a diferenciální diagnostikou

7. Klasifikace symptomů souvisejících s imunitním systémem a diferenciální diagnostikou

8. Klasifikace symptomů souvisejících s hematologií a diferenciální diagnostikou

9. Klasifikace symptomů souvisejících s urologickými chorobami a diferenciální diagnostikou

10. Klasifikace symptomů souvisejících s gynekologickými onemocněními a diferenciální diagnostikou

11. Klasifikace symptomů souvisejících s psychosomatickými onemocněními a diferenciální diagnostikou

12-13. Klasifikace symptomů souvisejících s neurologickými onemocněními a diferenciální diagnostikou

14. Klasifikace symptomů souvisejících s ORL a diferenciální diagnostikou

Studijní opory
Poslední úprava: Renáta Jandová (25.07.2023)

Studijní opory:

Moodle2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3427

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK