PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Klinická kineziologie - PFYZ120
Anglický název: Clinical kinesiology
Zajišťuje: Fyzioterapie (51-500400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
povolen pro zápis po webu
Garant: MUDr. David Pánek, Ph.D.
Mgr. Michaela Stupková
Korekvizity : PFYB029, PFYB030, PFYZ108
Prerekvizity : PABA030, PABA031
Je korekvizitou pro: PFYZ007, PFYZ001, PFYZ009
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Helena Vomáčková (20.07.2019)
Výuka v předmětu navazuje na předmět „Klinická neurofyziologie“. Cílem výuky je získat základní poznatky a znalosti o pohybu člověka. Dále potom rozvinout znalosti týkající se řídících pochodů pohybové soustavy tak, že studenti budou schopni tyto aplikovat v klinické praxi. Součástí výuky v předmětu je rovněž rozbor stavby a funkce jednotlivých segmentů lidského těla s přihlédnutím k úloze jejich poruchy v kontextu celého těla.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Linda Komínková (23.08.2019)

HOUGLUM, P. A., BERTOTI, D. B. Brunnstrom's Clinical Kinesiology. Philadelphia : F.A. Davis Company, 2012, 6th Edition. ISBN-13: 978-0-8036-2352-1.

KAPANDJI, I. A. The Physiology of the Joints, volume 3. 6th Edition. New York: Churchill Livingstone, 2008. ISBN: 978-0702029592.

KAPANDJI, I. A.The Physiology of the Joints, volume 2. 6th Edition. New York: Churchill Livingstone, 2010. ISBN: 978-0702039423.

KAPANDJI, I. A. The Physiology of the Joints, volume 1. 6th Edition. New York: Churchill Livingstone, 2007. ISBN: 978-0702039423.

MYERS, W. Anatomy Trains: Myofascial Meridians for Manual and Movement Therapists. Churchill Livingstone 3 edition, 2013. ISBN-13: 978-0702046544.

NEUMANN, D. A., KELLY, R. E., KIEFER, C. L., MARTENS, K., GROSZ, C. M. Kinesiology of the musculoskeletal system: foundations for rehabilitation. Third edition. St. Louis, Missouri: Elsevier, 2017. ISBN 9780323287531.

VÉLE, F. Kineziologie. Praha: Triton, 2006. ISBN 80-7254-837-9.

VÉLE, F. Vyšetření hybných funkcí z pohledu neurofyziologie. Praha. Triton, 2012. ISBN: 978-80-7387-608-1.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Helena Vomáčková (20.07.2019)

Požadavky na zápočet:

  • zápočtový test
  • popř. seminární práce

Požadavky na zkoušku:

  • ústní zkouška

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Helena Vomáčková (20.07.2019)

Přednášky:

1. Pohyb neživého objektu a živého subjektu (srovnání), fyzikální zákony pohybu těles, biologické zákony řízení pohybu, účel pohybu.

2. Pohyb motorické jednotky, pohyb části svalu, pohyb celého svalu, pohyb skupiny svalů, pohyb celého organismu. Klinický projev pohybu a držení (dynamika a statika pohybu).

3. Integrální pohled: pohyb jako komunikace se zevním prostředím. Dílčí pohledy: funkce jednotlivých segmentů sektorů a funkčních celků

4. Funkce osového orgánu

5. Hlava: oči, mimika, dutina ústní, polykání. Krční páteř (horní a dolní C páteř)

6. Hrudní páteř (horní a dolní Th páteř). Bederní páteř

7. Pánev a pánevní dno. Dýchací pohyby

8. Funkce horní končetiny, pletencová skupina, paže, předloktí ruka.

9. Funkce dolní končetiny, pletenec pánevní, stehno, lýtko, noha.

10. Pohyby systému jako celku svalové smyčky a řetězce.

11. Posturální funkce, stoj, sed, poloha vleže. Lokomoční funkce, chůze, běh, skok, lezení, plazení

12. Obratné funkce, práce, zručnost, sdělovací funkce pohybu

13. Držení těla, estetika pohybu, vliv psychiky na držení

14. Vliv pohybu na vnitřní orgány. Vztahy mezi pohybem a psychikou

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK