Clinical Practice (Demonstration) II - PFYZ119C
Anglický název: Clinical Practice (Demonstration) II
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 16 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Michaela Stupková
Vyučující: Mgr. Michaela Stupková
Prerekvizity : PFYZ104C, PFYZ106C
Je prerekvizitou pro: PFYZ009C, PFYZ066C, PFYZ007C
Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D. (26.10.2019)
Teaching in the subject follows the course "Clinical Practice (Demonstration) I". The aim of practical training is to apply and improve skills, as well as to deepen the knowledge gained in the courses "Examination Methods and Basic Therapeutic Procedures I, II and III", "Approaches in Manual Medicine", "Soft Tissue Techniques and Reflexology", "Physiotherapeutic Procedures" in clinical disciplines ", including all other specialized subjects I and II. year. After completing the course, students will be equipped with knowledge and skills that will enable them to perform a comprehensive examination of the patient, apply basic therapeutic methods in the field of physiotherapy, evaluate the impact of the therapy including documentation.
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D. (14.01.2021)

Learning Outcomes:

The aim of the course is to provide students with knowledge, the skills and the general competencies so that after the completion of the course the students:

  • demonstrates the ability to take an anamnesis and take into consideration the anamnestic data during the examination and implementation of the therapy
  • demonstrates the ability to propose and perform the kinesiological examination of a patient
  • demonstrates the ability to suggest the therapy plan in various diagnoses
  • demonstrates the ability to apply basic therapeutic techniques in the patient under the supervision, including the subsequent evaluation of their effectiveness
  • demonstrates the ability to independently develop protocols on the course of the examination and the therapy of the patient
  • demonstrates the ability to present the patient with a given diagnosis and discuss the applied examination and therapy
  • demonstrates the ability to orientate in medical documentation, including the ICD codes of an individual physiotherapeutic procedures
Literatura - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D. (26.10.2019)

See individual subjects with the theoretical partŮ

"Basic therapeutic methods and diagnosis I, II and III"

"Physical therapy I a II"

"Approaches in manual medicine"

"Reflex massage"

"Physiotherapeutic approaches in clinical fields"

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D. (21.01.2021)

Credit Requirements:

  • 100% attendance on practicals with active participation
  • work out a report (documentation) from practices according to the teacher´s requests

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D. (26.10.2019)

The course is focused on:

1. Practical demonstration of patient examination and therapy

2. Independent guideline of patient examination and therapy

3. Documentation enrolment - protocol fulfilment

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Renáta Jandová (25.07.2023)

Study Aids:

Moodle 1: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=9611