Manual Methods in Physiotherapy - PFYZ116C
Anglický název: Manual Methods in Physiotherapy
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/7, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 98 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 16 (16)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Kateřina Maršáková
Vyučující: Mgr. Kateřina Maršáková
Prerekvizity : PABA031C, PFYZ104C
Je prerekvizitou pro: PFYZ066C, PFYZ007C, PFYZ009C
Ve slož. neslučitelnosti pro: PFYZ219C
Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D. (18.06.2019)
The subject deals with treatment techniques (mobilization techniques) according to Karel Lewit concept used to manage musculoskeletal dysfunction of the peripheral joint and spine.
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D. (14.01.2021)

Learning Outcomes:

The aim of the course is to provide students with knowledge, the skills and the general competencies so that after the completion of the course the students:

  • demonstrates knowledge of the principles and ability to perform examination and therapeutic procedures of manual medicine according to prof. Karel Lewit on the joints of the limbs and spine

Literatura - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D. (16.09.2019)

LEWIT, K. Manipulative Therapy, Musculoskeletal Medicine, Churchill Livingstone Elsevier, 2010.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D. (14.01.2021)

Credit requirements:

  • 100% participation in practical classes

Exam requirements:

  • practical exam

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D. (16.09.2019)

1. Introduction to the subject, Interphalangeal joints and metacarpophalangeal joints, th

2. The wrist joints, the elbow joint

3. The shoulder joint and the shoulder-blade

4. The acromioclavicular joint and the sternoclavicular joint

5. The toes, joints of the foot

6. The ankle joint, the subtalar joint and the tibiofibular joint

7. The knee joint and the tibiofibular joint

8. The hip joint

9. The pelvis

10. The lumbar spine

11. The thoracic spine

12. The ribs

13-14. The cervical spine

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D. (27.11.2023)

Study Aids:  Moodle1: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9543