PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Přístupy v manuální medicíně - PFYZ116
Anglický název: Manual Methods in Physiotherapy
Zajišťuje: Fyzioterapie (51-500400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/7 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 98 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jitka Malá, Ph.D.
Mgr. Ilona Novotná
Korekvizity : PFYB030, PFYZ104
Prerekvizity : PABA030, PABA031, PFYB029, PFYZ075, PFYZ076
Je prerekvizitou pro: PFYZ064, PFYZ069, PFYZ066, PFYZ071, PFYZ007, PFYZ009, PFYZ021, PFYZ063
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D. (11.06.2019)
Cílem výuky předmětu je seznámit studenty se zásadami postupů manuální medicíny dle Lewita a vybavit je dovednostmi při aplikaci postupů manuální medicíny při diagnostice a terapii kloubů končetin a páteře.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Helena Vomáčková (16.09.2019)

LEWIT, K. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. Praha: Sdělovací technika, ČLS JEP, 2003, 411 s. ISBN 80-86645-04-5.

LEWIT, K. Manipulative Therapy, Musculoskeletal Medicine, Churchill Livingstone Elsevier, 2010.

RYCHLÍKOVÁ, E. Funkční poruchy kloubů končetin. Praha: Maxdorf, 1999.

RYCHLÍKOVÁ, E. Funkční poruchy kloubů končetin. Praha: Avicenum, 1980. 193 s.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Helena Vomáčková (18.06.2019)

Požadavky na zápočet, zkoušku:

  • 100% účast na praktické výuce
  • praktická zkouška

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Helena Vomáčková (18.06.2019)

Cvičení:

1. Zásady postupu funkčního vyšetřování kloubů končetin a páteře

2. Klinické vyšetření kloubu

3. Vyšetření funkce kloubní v oblasti horních končetin a pletence pažního

4. Vyšetření funkce kloubní v oblasti dolních končetin

5. Vyšetření funkce kloubní v oblasti osového orgánu a temporomandibulárního kloubu

6. Zásady provádění mobilizací, indikace, kontraindikace

7-8. Mobilizační postupy v oblasti horních končetin

9-11. Mobilizační postupy v oblasti dolních končetin

12-13. Mobilizační postupy v oblasti osového orgánu a temporomandibulárního kloubu

14. Mobilizační postupy v oblasti žeber

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK