PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Klinická psychologie - PFYZ109C
Anglický název: Clinical Psychology
Zajišťuje: Fyzioterapie (51-500400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: 30 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Danuše Jandourková
Vyučující: Mgr. Bc. Zuzana Štěpánková
Korekvizity : PPPD070C
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Helena Vomáčková (05.09.2019)
The course follows the course "General Psychology" in the 1st year of study. Learning outcomes of the course unit The aim of the course is to gain an overview in the field of clinical psychology, especially the knowledge in the topics of clinical psychology related to the work of a physiotherapist.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Helena Vomáčková (05.09.2019)

BENNETT, P. Abnormal and clinical psychology: An introductory textbook. McGraw-Hill Education (UK), 2011.

CASTONGUAY, L.G., Oltmanns T.F. Psychopatology. From science to clinical practice. New York: The Guilford Press, 2013. ISBN 978-1-4625-2881-3.

MYERS, D. G. Psychology. New York: Worth Publishers, 2013.

NOLEN-HOEKSEMA, S. N., FREDRICKSON, B. L., LOFTUS, G. R., LUTZ, C. Atkinson and Hilgard's Introduction to Psychology. Cengage Learning, 2014.

WORTMAN, C. B., LOFTUS, E. F., WEAVER, C. Psychology. New York: McGraw Hill, 1999.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Helena Vomáčková (05.09.2019)

Credit Requirements:

  • written essay

Exam Requirements:

  • oral exam

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Helena Vomáčková (05.09.2019)

Lectures:

1. Basic terminology, definition of mental illness, concept of normality

2. Body appearance, self-perception

3. Crises, psychic deprivation, frustration, stress

4. Mental illness and heredity - Ericson's model

5. Bio-psycho-social concept of mental illness - Ericson's model, models of health, system's conception

6. Basic psychotherapy of the patient, his family and his social environment

7. Psychological factors influencing patient's reactions and his family of illnesses

8. Strategies for patient's education

9. Psychological problems of aging, dying and death

10. Extraordinary life events and disease probabilities

11. Psychosomatics in rehabilitation

12. Psychological problem associated with pain

13-14. Psychology of health service worker and health care environment

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK