Clinical Practice III - PFYZ107C
Anglický název: Clinical Practice III
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 16 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Michaela Stupková
Vyučující: Mgr. Michaela Stupková
Prerekvizity : PFYZ076C, PFYZ083C
Je prerekvizitou pro: PFYZ118C, PFYZ124C
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Michaela Stupková (11.07.2023)
Students undergo practical training in of the rehabilitation department, where they carry out examination and therapeutic procedures under the direct supervision of a physiotherapist (teacher) or physician from the perspective of physiotherapy in the patients of the department. Professional practice is focused mainly on improving knowledge and skills in taking anamnestic data, communication with patiens, performing a complete kinesiological analysis, suggesting the direction of therapy, applying basic physiotherapy procedures, evaluating the effect of therapy and working with medical documentation.
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D. (19.09.2020)

Learning Outcomes:

The aim of the course is to provide students with the knowledge, skills and general competencies so that after the completion of the course the students:

  • demonstrates the ability to take the anamnesis and take into consideration the anamnestic data durineg the examination and implementation of therapy
  • demonstrates the ability to propose and perform the kinesiological examination of a patient
  • demonstrates the ability to suggest the therapy plan in various diagnoses
  • demonstrates the ability to apply basic therapeutic techniques in the patient under the supervision, including the subsequent evaluation of their effectiveness
  • demonstrates the ability to independently develop protocols on the course of examination and therapy of the patient
  • demonstrates the ability to present a patient with a given diagnosis and discuss the applied examination and therapy
  • demonstrates the ability to orientate in medical documentation, including the ICD codes of individual physiotherapeutic procedures

Literatura - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D. (05.09.2019)

Recommended literature of all theoretical and practical subjects studied in bachelor program.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Renáta Jandová (16.09.2021)

Credit Requirements:

  • personal participation in the seminar on Safety and protection of health at work and fire safety training (BOZP and PP) for practical training
  • 100% attendance on practicals with active participation
  • work out a report (documentation) from practices according to the teacher´s requests

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D. (05.09.2019)

Anamnesis enlisting

Independent examination of the complete initial kinesiology examination

Therapy plan - setting short and long term rehabilitation plans

Therapy prosecuting of all learned techniques (under supervision)

Work with medical documentation

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Renáta Jandová (20.07.2023)

Study Aids:


Moodle2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3169