PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Reflexní masáže a techniky měkkých tkání - PFYZ105
Anglický název: Reflex Massage and Soft Tissue Techniques
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 52 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Svatava Neuwirthová
Vyučující: Mgr. Milan Martínek, Ph.D.
Mgr. Svatava Neuwirthová
Anotace -
Předmět je určen pro získání teoretických znalostí a praktických dovedností v technice reflexní masáže. Výuka je cílena, jak k nácviku diagnostických postupů ve vztahu k reflexním změnám pohybového systému, tak k praktickému nácviku terapeutických postupů využívaných v této technice.
Poslední úprava: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (20.09.2023)
Cíl předmětu

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi,dovednostmi a obecnými způsobilostmi,že po jeho absolvování :
- prokazuje znalosti z neurofyziologie a neuropatologie
- prokazuje teoretické znalosti principů reflexologie a teorie reflexních masáží
- prokazuje schopnosti vyšetření a diagnostiky reflexních projevů u pohybového aparátu
- prokazuje schopnosti provádět jednotlivé techniky pro ovlivnění měkkých tkání a reflexních masáží
- prokazuje schopnost aplikovat a hodnotit efekt jednotlivých technik reflexních masáží u různých diagnóz u pacientů
- prokazuje znalost indikací a kontraindikací reflexních masáží u pacientů

Poslední úprava: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (20.09.2023)
Literatura

KENYON K., KENYON J. The Physiotherapist's Pocketbook : Essential Facts at Your Fingertips I. London: Elsevier Health Sciences, 2018, 3rd Revised edition, ISBN139780702055065.

PAOLETTI, S. The Fasciae, Anatomy, Dysfunction & Treatment. Eastland Press, 2006. ISBN-13: 978-0939616534.

KOLÁŘ, P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009. 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1.

KOLAR, P. et al., Clinical rehabilitation. 1st edition. Prague: RPS, 2013. 764s. ISBN 978-80-905438-0-5.

LEWIT, K. Manuální léčba v myoskeletární medicíně.Praha Sdělovací technika 2003,ISBN 80-866-45-04-5.

PLAČKOVÁ, A. Liečebná masáž. Martin Osveta 2009. ISBN 978-80-8063-319-6.

Další studijní literatura vychází z povinné literatury předmětů:

Vyšetřovací metody a základní terapeutické postupy I - III; Přístupy v manuální medicíně; Fyzioterapeutické postupy v klinických oborech a všech dalších teoretických předmětů v 1. a 2. ročníku studia

Poslední úprava: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (23.08.2019)
Požadavky ke zkoušce

Zápočet:

100% účast na praktické výuce.

Praktická ukázka schopnosti vyšetření a diagnostiky reflexních projevů u pohybového aparátu a provádění jednotlivých technik měkkých tkání a reflexních masáží.

 

Zkouška:

Písemná ověřující teoretické znalosti principů reflexologie a teorie reflexních masáží, znalost indikací a kontraindikací reflexních masáží u pacientů.

Poslední úprava: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (20.09.2023)
Sylabus

Cvičení:

1. Vývoj reflexní masáže (RM), charakteristika vlivu RM na pohybový systém

2. Reflexní projekce vnitřních orgánů

3. Reflexní změny v měkkých tkáních pohybového systému jejich palpace a diagnostika

4. Charakteristika pojmů (kutiviscerální reflex, visceromotorický a visceroviscerální reflex)

5. - 6. Segmentové techniky RM (základní sestavy RM)

7. – 8. Segmentové techniky RM (sestavy RM na končetinách)

9. – 10. Vazivové techniky RM (malá a velká sestava)

11. Mělká vazivová technika, technika třením

12. Periostové techniky RM

13. Indikace a aplikace sestav segmentových technik RM při onemocněních jednotlivých orgánů a systémů

14. Kontraindikace RM

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (05.09.2019)
Studijní opory

Studijní opory:

Moodle2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3179

Poslední úprava: Jandová Renáta (20.07.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK