PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Balneology - PFYZ081C
Anglický název: Balneology
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: 4 / 4 (4)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: MUDr. Michal Říha, MBA, Ph.D.
Vyučující: MUDr. Andrea Švojgrová
Ve slož. neslučitelnosti pro: PFYZ219C
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (02.01.2021)
Předmět seznamuje s možnostmi využití přírodních léčivých zdrojů v obalsti rehabilitační léčby a jejich účincích na lidský organizmus. Dále seznamuje s indikacemi lázeňské léčby a s novými trendy v tomto oboru. Výuka je dále cílena k získání dovedností při aplikaci balneoterapeutických procedur.
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (14.01.2021)

Learning Outcomes:

The aim of the course is to provide students with knowledge, the skills and the general competencies so that after the completion of the course the students:

  • demonstrates knowledge of the possibilities of using natural healing resources in the field of rehabilitation treatment and their effects on the human body
  • demonstrates an understanding of indications and contraindications of balneotherapy procedures and procedures
  • demonstrates the ability to apply balneotherapy procedures
  • demonstrates the ability to evaluate the effect of balneotherapy therapy
Literatura - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (25.10.2019)

AGISHI, Y., OHTSUKA, Y. Recent progress in medical balneology and climatology. Sapporo, Japan: Hokkaido University School of Medicine, 1995.

BEHRENS, B. J., BEINERT, H. Physical agents: theory and practice. Third edition. Philadelphia: F.A. Davis, [2014]. ISBN 0803638167.

BENDA, J. Prevence a lázně. Balneol. listy, 1990, č. 8, s. 177-189.

PRENTICE, W. E. Therapeutic Modalities for Physical Therapists, McGraw-Hill Education / Medical; 4 edition, 2010. ISBN 0071737693.

PRENTICE, W. E. Therapeutic modalities in rehabilitation. 4th ed. New York: McGraw-Hill Medical, c2011. ISBN 0071737693.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (25.10.2019)

Credit Requirements:

  • 100% of participation in practical classes

Exam Requirements:

  • practical and oral examination
Sylabus - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (25.10.2019)

Lectures:

1. Introduction to balneology

2. Mineral waters - occurrence, classification

3. Natural healing gases

4. Peloids

5. Climatic treatment.

6. External and internal balneotherapy

7. Medical nutrition

8. Regime measures

9. Medical physical education

10. Spa treatment

11. Current legal standards related to spa treatment

12. Indications and contraindications to the use of natural medicinal sources

13-14. New approaches in physical therapy

Exercises:

1. - 14. Practice and application of balneotherapy procedures in a clinical workplace

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Renáta Jandová (13.07.2023)

Study Aids:

Moodle1: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=9945

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK