PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Balneologie - PFYZ081
Anglický název: Balneology
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neomezen / 54 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: MUDr. Michal Říha, MBA, Ph.D.
Vyučující: MUDr. Andrea Švojgrová
Je záměnnost pro: PFYZ181
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D. (14.01.2021)
Předmět seznamuje s možnostmi využití přírodních léčivých zdrojů v oblasti rehabilitační léčby a jejich účincích na lidský organizmus. Dále seznamuje s indikacemi lázeňské léčby a s novými trendy v tomto oboru. Výuka je dále cílena k získání dovedností při aplikaci balneoterapeutických procedur.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D. (14.01.2021)

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

  • prokazuje znalost možností využití přírodních léčivých zdrojů v oblasti rehabilitační léčby a jejich účincích na lidský organizmus
  • prokazuje pochopení indikací a kontraindikací balneoterapeutických procedur a postupů
  • prokazuje schopnost aplikovat balneoterapeutické procedury
  • prokazuje schopnost vyhodnotit efekt prováděné balneoterapeutické terapie
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (23.08.2019)

AGISHI, Y., OHTSUKA, Y. Recent progress in medical balneology and climatology. Sapporo, Japan: Hokkaido University School of Medicine, 1995.

BEHRENS, B. J., BEINERT, H. Physical agents: theory and practice. Third edition. Philadelphia: F.A. Davis, [2014]. ISBN 0803638167.

BENDA, J. Prevence a lázně. Balneol. listy, 1990, č. 8, s. 177-189.

CAPKO, J. Základy fyziatrické léčby. Praha: Grada Publishing, 1998. 394 s. ISBN 80-7169-341-3.

JANDOVÁ, D. Balneologie. Praha: Grada Publishing, 2009. 404 s. ISBN 8024728206.

PODĚBRADSKÝ, J., VAŘEKA, I. Fyzikální terapie I. Praha: Grada Publishing, 1998. 264 s. ISBN 80-7169-661-7.

PODĚBRADSKÝ, J., VAŘEKA, I. Fyzikální terapie II. Praha: Grada Publishing, 1998. 171 s. ISBN 80-7169-661-7.

PRENTICE, W. E. Therapeutic Modalities for Physical Therapists, McGraw-Hill Education / Medical; 4 edition, 2010. ISBN 0071737693.

PRENTICE, W. E. Therapeutic modalities in rehabilitation. 4th ed. New York: McGraw-Hill Medical, c2011. ISBN 0071737693.

ŠKAPÍK, M. Využití balneologie ve vnitřním lékařství. Praha: Grada Publishing, 1994. 152 s. ISBN 80-7169-130-5.

Aktuální právní normy - legislativa. Dostupné z: .

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D. (25.10.2019)

Požadavky na zápočet, zkoušku:

  • prezentace zadaného tématu
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D. (20.07.2019)

Přednášky:

1. Úvod do balneologie

2. Minerální vody – výskyt, dělení

3. Přírodní léčivé plyny

4. Peloidy

5. Klimatická léčba.

6. Zevní a vnitřní balneoterapie

7. Léčebná výživa

8. Režimová opatření

9. Léčebná tělesná výchova

10. Lázeňská léčba

11. Aktuální právní normy související s lázeňskou léčbou

12. Indikace a kontraindikace použití přírodních léčivých zdrojů

13-14. Nové přístupy ve fyzikální terapii

Cvičení:

1. - 14. Nácvik a aplikace balneoterapeutických procedur na klinickém pracovišti

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D. (29.01.2024)

Studijní opory:

Moodle1: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9944

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK