Clinical Practice (Demonstration) IV - PFYZ069C
Anglický název: Clinical Practice (Demonstration) IV
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 16 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Ilona Kučerová
Vyučující: Mgr. Ilona Kučerová
Prerekvizity : PFYZ007C
Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D. (02.01.2021)
Výuka předmětu navazuje na předmět „Klinická praxe (demonstrace) III“. Cílem praktické výuky je aplikovat a dále zdokonalovat dovednosti, jakož i prohlubovat znalosti získané při výuce předmětů „Vyšetřovací metody a základní terapeutické postupy I – III“, „Přístupy v manuální medicíně“, „PNF a analýza pohybu I a II“, „Vývojová kineziologie“, „Praxe v klinických zařízeních I -VI“, včetně všech dalších odborných předmětů I., II. a III. ročníku. Po absolvování předmětu bude student schopen provést samostatně komplexní vyšetření pacienta, stanovit cíle terapie, navrhnout terapeutický plán a aplikovat základních terapeutické metody z oblasti fyzioterapie včetně zhodnocení efektu terapie a vedení dokumentace.
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D. (13.01.2021)

Learning Outcomes:

The aim of the course is to provide students with the knowledge, skills and general competencies so that after the completion of the course the students:

demonstrates the ability to take a history and take into account the data collected in the examination and therapy of the patient

demonstrates the ability to design and perform a comprehensive kinesiological analysis in a patient, including specific diagnostic procedures and functional tests

demonstrates the ability to design a therapy goal for different diagnoses

demonstrates the ability to perform therapeutic techniques based on the syllabus of the bachelor's study, including specific therapeutic procedures of PNF and manual therapy, including the subsequent evaluation of their effectiveness

demonstrates the ability to independently develop protocols on the course of examination and therapy of the patient

demonstrates the ability to present a clinical picture of a patient with a given diagnosis and to discuss the performed examination and therapy

demonstrates the ability to orientate oneself in medical documentation, including the codes of individual physiotherapeutic procedures according to the ICD

Literatura - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D. (25.10.2019)

KOLAR, P. et al., Clinical rehabilitation. 1st edition. Prague: RPS, 2013. 764s. ISBN 978-80-905438-0-5.

LEWIT, K. Manipulative Therapy, Musculoskeletal Medicine, Churchill Livingstone Elsevier, 2010.

Recommended literature of all theoretical and practical subjects studied in bachelor program.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D. (25.10.2019)

Credit Requirements:

  • 100% attendance on practicals with active participation
  • work out a report (documentation) from practices according to the teacher´s requests
Sylabus - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D. (25.10.2019)

The course is focused on:

1. Individual guidance of the patient during examination and therapy (under the guidance of the teacher)

2. Processing patient documentation (reports) for diagnostics and therapy

3. Practical examples of examination and therapy of patients

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Renáta Jandová (13.07.2023)

Study Aids:

Moodle1: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=9722