PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Clinical Work Placement III - PFYZ066C
Anglický název: Clinical Work Placement III
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, Z [TS]
Rozsah za akademický rok: 120 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Lenka Žáková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Lenka Žáková, Ph.D.
Korekvizity : PFYZ009
Prerekvizity : PFYZ116C, PFYZ117C, PFYZ118C, PFYZ119C, PFYZ124C
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D. (02.01.2021)
Cílem odborné praxe je osvojení si základních profesních dovedností a návyků v běžném režimu výkonu povolání fyzioterapeuta, a to využitím znalostí a dovedností, kterými je student vybaven po pěti semestrech studia. Předmět zahrnuje v návaznosti na učební plány 1. – 5. semestru studia provádění fyzioterapeutických postupů, jak diagnostických tak terapeutických, při práci s pacientem pod odborným dohledem zkušeného fyzioterapeuta v klinickém zařízení. Po absolvování předmětu bude student vybaven znalostmi a dovednostmi, které mu umožní provést komplexní vyšetření pacienta, stanovit cíle a navrhnout terapeutické postupy a tyto následně aplikovat v praxi. Důraz při praxi je kladen rovněž na práci se zdravotnickou dokumentací. Výstupem je zpracování kazuistiky fyzioterapeutické péče pacienta v bakalářské práci.
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D. (20.01.2021)

Learnin Outcomes:

The aim of the course is to equip students with such knowledge, skills and general competencies that after completing:

 • demonstrates the acquisition of basic professional skills and habits in the normal regime of the profession of physiotherapist
 • demonstrates, under the supervision of a supervisor, the ability to perform basic investigative procedures
 • demonstrates, under the supervision of a supervisor, the ability to prepare a comprehensive kinesiological analysis
 • demonstrates, under the supervision of a supervisor, knowledge of the principles of basic therapeutic procedures
 • demonstrates, under the supervision of a supervisor, the ability to apply basic therapeutic procedures
 • demonstrates the ability to work with medical records
 • the output is the elaboration of a case report of physiotherapeutic care of a patient in a bachelor's thesis
Literatura - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D. (25.10.2019)

Instructions for bachelor clinical work placement.

Recommended literature of all theoretical and practical subjects studied in bachelor program.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D. (25.10.2019)

Credit Requirments:

 • attendance on the meetings of CWP
 • 100% attendance on CWP
 • attendance list delivery
 • 1 case study (practical part of bachelor thesis)
Sylabus - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D. (25.10.2019)

Practical lessons supervised by the supervisor in full-time working hours.

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Renáta Jandová (13.07.2023)

Study aids:

Moodle1: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11511

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK