PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ortopaedic Prosthetics - PFYZ045C
Anglický název: Ortopaedic Prosthetics
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: 16 / neurčen (16)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Zdeněk Šolc
Vyučující: PaedDr. Zdeněk Šolc
Kategorizace předmětu: Sport > Rehabilitace
Ve slož. neslučitelnosti pro: PFYZ219C
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D. (02.01.2021)
Cílem výuky předmětu je seznámit s protetickými pomůckami, které jsou nezbytnou součástí rehabilitační péče a umožňují náhrady funkcí, jež jsou nezbytné pro plnohodnotný život. Studenti získávají znalosti o pomůckách používaných v praxi, jejich výrobě, testování a užití. Součástí praktické výuky je demonstrace pomůcek s důrazem na jejich přednosti a nedostatky.
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D. (13.01.2021)

Learning Outcomes:

The aim of the course is to provide students with the knowledge, skills and general competencies so that after the completion of the course the students:

  • understands the position and integration of orthotics - prosthetics as a field in the system of medical rehabilitation
  • demonstrates the ability to orientate in the issue of prosthetic aids, which are an essential part of rehabilitation care and allow the replacement of functions that are necessary for a full life
  • demonstrate knowledge of prosthetic devices used in practice, their production, testing and use
Literatura - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D. (27.09.2019)

BEAM J.W.: Orthopedic Taping, Wrapping, Bracing, and Padding. Philadelphia : F.A. Davis Company, 3rd Edition, 2017, ISBN-13: 978-0-8036-5848-6

LUSARDI, M.M., JORGE, M., NIELSEN, C.C.: Orthotics and Prosthetics in Rehabilitation. 3. ed., Saunders 2012 ISBN-10: 9781437719369

MAY B. J., LOCKARD M. A.: Prosthetics & Orthotics in Clinical Practice. Philadelphia: F. A. Davis Company, 2012, ISBN-13: 978-0-8036-2257-9

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D. (25.10.2019)

Credit Requirements:

  • written test

Exam Requirements:

  • oral exam
Sylabus - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D. (27.09.2019)

Lectures

1. Survey, division, prosthetic aids

2. Indication of prosthetic aids

3. Statics and dynamics in orthopedic prosthetics

4. Active control of prosthetic aids

5. Prosthetic types, variations, functions

6. Orthotic types, variations, functions

7. Construction and production of prosthetics

8. Construction and production of orthotics

9. Construction and motility limitations

10. Exercise in using prosthetic aids - comprehensive rehabilitation

11. Training and evaluating the patient's knowledge and skills of prosthetic and orthotic aids

12. Proper care for patient and prosthetics / orthotics

13. Repair, adjustment, and maintenance of prosthetic aids {for patient, for doctor}

Practicals

1. Measuring the body parts for prosthetics

2. Putting on orthopedic aids

3. Removing orthopedic aids

4. Mistakes, difficulties, problems with removal

5. School of walking I

6. School of walking II

7. School of walking III

8. School of grip I

9. School of grip II

10. School of grip III

11. Limitations while walking in cruis / prosthesis

12. Limitations while walking in femoral prosthesis

13. Application of myoelectric prosthesis and practice

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Renáta Jandová (13.07.2023)

Study Aids:

Moodle1: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9947

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK