PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Analyzing Scientific Texts in Physiotherapy - PFYB114
Anglický název: Analyzing Scientific Texts in Physiotherapy
Zajišťuje: Katedra biomedicínského základu v kinantropologii (51-300200)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: 130 / 130 (140)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. James Joseph Tufano, M.Sc., Ph.D.
Vyučující: doc. James Joseph Tufano, M.Sc., Ph.D.
Ve slož. neslučitelnosti pro: PFYZ219C
Anotace -
Cílem předmětu je analyzovat vědecké texty v oboru fyzioterapie. V rámci předmětu je kladen důraz na schopnost kritického myšlení a používání této dovednosti při přípravě odborného textu.
Poslední úprava: Šteffl Michal, doc. Mgr., Ph.D. (09.11.2023)
Cíl předmětu -

Cílem tohoto předmětu je porozumět účelu výzkumu, dovednostem kritického myšlení, formulování argumentů, přenosu poznatků do praxe a identifikaci mezer v literatuře.

Studenti budou znát

  • jak přenášet poznatky do praxe
  • jak identifikovat mezery v literatuře
  • jak používat dovednosti kritického myšlení

 Studenti budou schopni:

  • porozumět účelu výzkumu
  • identifikovat klíčové části příběhu
  • formulovat argumenty
  • vyvozovat závěry z odborných textů
Poslední úprava: Šteffl Michal, doc. Mgr., Ph.D. (09.11.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK