PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Fyziologie člověka - PFYB113K
Anglický název: Human Physiology
Zajišťuje: Fyziologie (51-500200)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:12/0 Z+Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Jan Heller, CSc.
MUDr. Petr Malý, MBA
Vyučující: MUDr. Petr Malý, MBA
doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D.
Záměnnost : PFYB113
Z//Je záměnnost pro: PFYB113
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Linda Komínková (05.02.2019)
Předmět seznamuje studenty s funkcí jednotlivých orgánových systémů (krevního oběhu, dýchání, vstřebávání, metabolismem, termoregulací, endokrinním a svalovým systémem, analyzátory, CNS (lidského organismu, včetně regulací).
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (07.06.2019)

Povinná:

BARTŮŇKOVÁ, S. Fyziologie člověka a tělesných cvičení. Učební texty pro studenty fyziologie a studia tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených, 2006, 1.

KOHLÍKOVÁ, E. Vybraná témata praktických cvičení z fyziologie člověka. Edtion ed. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0073-0.

Doporučená:

FOX, S. I. Human Physiology. Edtion ed. USA: McGraw-Hill, 1996. ISBN 0-697-20985-7.GANONG, W. F. Přehled lékařské fyziologie. Edtion ed. Praha: Nakladatelství a vydavatelství Ha H, 2005. ISBN 8072623117.

KITTNAR, O. Fyziologické regulace ve schématech. Edtion ed.: Grada, 2000. ISBN 8071697826.

MOUREK, J. Fyziologie: učebnice pro studenty zdravotnických oborů. Edtion ed. Praha: Grada, 2005. 208 p. ISBN 80-247-1190-7.

SILBERNAGL, S., A. DESPOPOULOS, G. WOLF-RÜDIGER AND A. ROTHENBURGER Atlas fyziologie člověka. Edtion ed. Praha: Grada, 2004. 435 p. ISBN 80-247-0630-X

STANFIELD, C. L. Principles of human physiology. Edtion ed.: Pearson Higher Ed, 2012. ISBN 0321897714.

TROJAN, S. a kol.: Lékařská fyziologie. Praha. Grada, 2003.

TROJAN, S., LANGMEIER, M. Kontrolní otázky z fyziologie. Edtion ed. Praha: Triton, 1999. ISBN 80-7189-

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (21.10.2019)

Požadavky na zápočet:

  • aktivní účast na praktickém cvičení, adekvátní zpracování protokolů
  • zápočtový test

Požadavky na zkoušku:

  • udělený zápočet
  • ústní zkouška

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (02.06.2020)

Témata přednášek:

1. Úvod do fyziologie

2. Fyziologie krve a imunitního systému

3. Fyziologie dýchání

4. Fyziologie krevního oběhu

5. Fyziologie trávicího systému

6. Metabolismus látkový a energetický

7. Fyziologie vylučování, fyziologie kůže a termoregulace

8. Fyziologie žláz s vnitřní sekrecí, reprodukční funkce, stres

9. Obecná neurofyziologie

10. Fyziologie svalů a kostí

11. Integrační funkce CNS

12. Senzorický nervový systém

13. Motorický nervový systém, řízení motoriky

14. Homeostatické mechanismy organismu, biorytmy, prostor pro konzultaci vybraných témat fyziologie člověka

Cvičení:

Měření tělesného složení pomocí kaliperace a bioelektrické impedance

Měření vybraných oběhových funkcí - krevního tlaku a srdeční frekvence (výpočet systolického výdeje a minutového objemu srdečního, reakce krevního tlaku na statickou zátěž)

Měření vybraných funkcí dýchacího systému (klidová minutová ventilace, maximální volní ventilace, usilovná vitální kapacita a vteřinová vitální kapacita)

EKG (měření pomocí bipolárních končetinových svodů dle Eithovena, základní hodnocení EKG záznamu, vyšetření reaktivity autonomního nervového systému pomocí ortoklinostatického vyšetření)

Dynamometrie

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK