Fyziologie člověka - PFYB113
Anglický název: Human Physiology
Zajišťuje: Fyziologie (51-500200)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / 125 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Jan Heller, CSc.
MUDr. Kamila Čížková
Vyučující: MUDr. Kamila Čížková
Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D.
doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D.
Záměnnost : PFYB113K
Z//Je záměnnost pro: PFYB113K
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Linda Komínková (17.12.2018)
Předmět seznamuje studenty s funkcí jednotlivých orgánových systémů (krevního oběhu, dýchání, vstřebávání, metabolismem, termoregulací, endokrinním a svalovým systémem, analyzátory, CNS (lidského organismu, včetně regulací).
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (14.06.2019)

MOUREK, J. Fyziologie - učebnice pro studenty zdravotnických oborů. 2012. Grada. ISBN 978-80-247-3918-2

KITTNAR, O., MLČEK, M. Atlas fyziologických regulací. 2009. Grada. ISBN: 978-80-247-2722-6

KITTNAR, O. Lékařská fyziologie.2011. Grada. ISBN: 978-80-247-3068-4

DESPOPOULOS, A., SILBERNAGL, S. Atlas fyziologie člověka. 2016. Grada. ISBN: 978-80-247-4271-7

GANONG, W. F. Přehled lékařské fyziologie. Praha: H & H, 2005. 681 s. ISBN 8072623117.

KOHLÍKOVÁ, E. Vybraná témata praktických cvičení z fyziologie člověka. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 83 s. ISBN

80-246-0073-0.

TROJAN, S., LANGMEIER, M. (eds.) Slovníček lékařské fyziologie. 2006. Galén. ISBN 8072623753

KOHLÍKOVÁ, E. Vybraná témata praktických cvičení z fyziologie člověka. 2014. Karolinum. ISBN 978802461921

Anatomy & physiology made incredibly easy!. 4th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health / Lippincott Williams & Wilkins, c2013. ISBN 9781451147261

WAUGH, Anne a Allison GRANT. Ross and Wilson anatomy & physiology in health and illness. 12th edition. New York: Churchill Livinstone Elsevier, [2014].

KAPIT, Wynn, Robert I. MACEY a Esmail MEISAMI. The physiology coloring book. San Francisco: Benjamin/Cummings Science Publishing, c2000. ISBN 0-321-03663-8.

COSTANZO, Linda S. Physiology. Sixth edition. Philadelphia: Elsevier, [2018]. ISBN 978-0-323-47881-6.

HARVEY, Richard A., Robin R. PRESTON a Thad E. WILSON. Lippincott's illustrated reviews: Physiology. Philadelphia: Wolters Kluwer Health, c2013. ISBN 978-1-60913-241-5.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (14.06.2019)

Požadavky na zakončení předmětu:

Požadavky na zápočet: 100% účast na praktických cvičeních, zápočtový test

Požadavky na zkoušku: zápočet z praktické výuky, zkouška formou elektronického testu

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (10.12.2019)

Přednášky:

1. Úvod do fyziologie

2. Fyziologie krve a imunitního systému

3. Fyziologie dýchání

4. Fyziologie krevního oběhu

5. Fyziologie trávicího systému

6. Metabolismus látkový a energetický

7. Fyziologie vylučování, fyziologie kůže a termoregulace

8. Fyziologie žláz s vnitřní sekrecí, reprodukční funkce, stres

9. Obecná neurofyziologie

10. Fyziologie svalů a kostí

11. Integrační funkce CNS

12. Senzorický nervový systém

13. Motorický nervový systém, řízení motoriky

14. Homeostatické mechanismy organismu, biorytmy, prostor pro konzultaci vybraných témat fyziologie člověka

Cvičení:

1. Úvod

2. Měření tělesného složení pomocí kaliperace a bioelektrické impedance.

3. Měření vybraných oběhových funkcí - krevního tlaku a srdeční frekvence (výpočet systolického výdeje a minutového objemu srdečního, reakce krevního tlaku na statickou zátěž)

4. Měření vybraných funkcí dýchacího systému (klidová minutová ventilace, maximální volní ventilace, usilovná vitální kapacita a vteřinová vitální kapacita)

5. EKG (měření pomocí bipolárních končetinových svodů dle Eithovena, základní hodnocení EKG záznamu, vyšetření reaktivity autonomního nervového systému pomocí ortoklinostatického vyšetření)

6. Dynamometrie

7. Zápočet