PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Fyziologie člověka - PFYB083
Anglický název: Human Physiology
Zajišťuje: Fyziologie (51-500200)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:10/0 Z+Zk [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: 100 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: MUDr. Petr Malý, MBA
doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Klára Coufalová, Ph.D.
MUDr. Petr Malý, MBA
Neslučitelnost : PFYB079
Záměnnost : PFYB079
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (16.05.2019)
Předmět seznamuje studenty se základními fyziologickými principy, s teorií homeostázy, s funkcemi různých orgánů a systémů lidského těla a jejich kontrolou (včetně oběhového, respiračního, gastrointestinálního, vylučovacího, endokrinního, svalového, nervového a smyslového systému, jakož i metabolismu a termoregulace). Zvýšená pozornost je věnována fyziologickým regulacím a nervosvalovému systému, s přihlédnutím k dětskému a dospívajícímu organismu.
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D. (16.04.2015)
  • KOHLÍKOVÁ, E., Vybraná témata praktických cvičení z fyziologie člověka. 1. vyd. Praha: Karolinum. 2006. 83 s. ISBN 80-246-0073-0.
  • SILBERNAGEL S., & DESPOPULOS, A. Atlas fyziologie člověka. Praha: Grada, 2008, 435 s. ISBN 80-247-0630-X.
  • ROKYTA, R. Fyziologie: pro bakalářská studia v medicíně, přírodovědných a tělovýchovných oborech. Praha: ISV nakladatelství, 2008, 426 s. ISBN 80-858-6645-5.
  • KITTNAR, O. Lékařská fyziologie. Praha: Grada, 2011, 790 s. ISBN 978-802-4730-684.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (26.06.2019)

Požadavky na zápočet:

  • aktivní účast na praktickém cvičení, adekvátní zpracování protokolů
  • zápočtový test

Požadavky na zkoušku:

  • udělený zápočet
  • ústní zkouška

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (26.06.2019)

Přednášky:

1. Základní fyziologické funkce

2. Srdečně-cévní oběh

3. Dýchání a jeho regulace

4. Metabolické procesy a jejich regulace

5. Svalový systém

6. Nervový systém I.

7. Nervový systém II.

Cvičení:

1. BM, PM, ventilace, kaliperace, TK

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK