PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Fyziologie člověka - PFYB079
Anglický název: Human Physiology
Zajišťuje: Fyziologie (51-500200)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 42 [hodiny]
Počet míst: 170 / 180 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: MUDr. Kamila Čížková
Vyučující: MUDr. Kamila Čížková
Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D.
doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D.
N//Je neslučitelnost pro: PFYB083, PFYB095
Z//Je záměnnost pro: PFYB095, PFYB083
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (16.05.2019)
Předmět seznamuje studenty se základními fyziologickými principy, s teorií homeostázy, s funkcemi různých orgánů a systémů lidského těla a jejich kontrolou (včetně oběhového, respiračního, gastrointestinálního, vylučovacího, endokrinního, svalového, nervového a smyslového systému, jakož i metabolismu a termoregulace). Zvýšená pozornost je věnována fyziologickým regulacím a nervosvalovému systému, s přihlédnutím k dětskému a dospívajícímu organismu.
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D. (16.04.2015)
  • KOHLÍKOVÁ, E., Vybraná témata praktických cvičení z fyziologie člověka. 1. vyd. Praha: Karolinum. 2006. 83 s. ISBN 80-246-0073-0.
  • SILBERNAGEL S., & DESPOPULOS, A. Atlas fyziologie člověka. Praha: Grada, 2008, 435 s. ISBN 80-247-0630-X.
  • ROKYTA, R. Fyziologie: pro bakalářská studia v medicíně, přírodovědných a tělovýchovných oborech. Praha: ISV nakladatelství, 2008, 426 s. ISBN 80-858-6645-5.
  • KITTNAR, O. Lékařská fyziologie. Praha: Grada, 2011, 790 s. ISBN 978-802-4730-684.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (18.10.2019)

Požadavky na zápočet:

  • 100% účast na praktické výuce
  • vyplněné protokoly
  • zápočtový test

Požadavek na zkoušku:

  • zápočet z praktické výuky
  • zkouška (test, případně ústní zkouška)

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (18.10.2019)

Přednášky:

1. Úvod do fyziologie, obecné fyziologiecké principy

2. Fyziologie krve a imunitního systému

3. Fyziologie srdečně-cévního systému

4. Fyziologie dýchacího systému

5. Fyziologie trávicího systému,výživa

6. Fyziologie vylučovacího systému

7. Fyziologie kůže a termoregulace

8. Fyziologie žláz vnitřní sekrecí

9. Obecná neurofyziologie,fyziologie CNS

10. Fyziologie svalů a kostí

11. Senzorický nervový systém

12. Motorický nervový systém

13. Vánoční prázdniny

14. Vegetativní nervový systém

Praktická cvičení:

1. Úvod

2. Vyšetření krevního tlaku

3. Základní ukazatele ventilačních funkcí, spirometrie

4. Ortostatické oběhové vyšetření + EKG

5. Dynamometrie

6. Antropometrie

7. Kontrola protokolů, zápočtový test

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK