PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Základy biochemie - PFYB040
Anglický název: Principles of Biochemistry
Zajišťuje: Fyziologie (51-500200)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:6/0 Zk [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D.
Neslučitelnost : PFYB035
Záměnnost : PFYB035
Je neslučitelnost pro: PFYB035
Je záměnnost pro: PFYB035
Anotace -
Poslední úprava: KOHLIKOVA/FTVS.CUNI.CZ (27.10.2010)
Předmět se zabývá chemií základních zdrojů energie (cukry, tuky, bílkoviny), jejich metabolickými ději, biokatalýzou (vitamíny, hormony, enzymy, koenzymy), terminální oxidací, nervosvalovou biochemií.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (20.06.2019)

Jaklová Dytrtová, J., Jakl, M., Šteffl, M.: Základy biochemie. UK FTVS,

2018, s.151. ISBN 978-80- 87647-431-1.

Kodíček, M., Valentová, O., & Hynek, R. (2018). Biochemie: chemický pohled na biologický svět. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.

KOOLMAN, J., & RÖHM, K-H. Barevný atlas biochemie. Praha: Grada, 2012, 498 s. ISBN 978-802-4729-770.

KLOUDA, P. Základy biochemie. Ostrava: Nakladatelství Pavel Klouda, 2005, 144 s. ISBN 80-863-6911-0.

MURRAY, R.K. Harperova ilustrovaná biochemie. Praha: Galén, 2012, 730 s. ISBN 978-807-2629-077.

KODÍČEK, M. Biochemické pojmy: výkladový slovník: elektronická interaktivní verze [online]. Verze 2.0, 2007.

Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2007, 1 CD-ROM [cit. 2015-04-16]. ISBN 978-80-7080-669-2.

http://www.studiumbiochemie.cz/

http://orion.chemi.muni.cz/e_learning/biochemie.htm

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: KOHLIKOVA/FTVS.CUNI.CZ (27.10.2010)
Požadavky na zkoušku:
  • písemný test
  • ústní zkouška

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D. (16.04.2015)
Přednášky:

1. Úvod do biochemie (základní biochemické pojmy)

2. Přírodní látky (tuky, sacharidy, bílkoviny)

3. Biokatalyzátory (vitamíny, hormony, enzymy)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK