PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Základy biochemie - PFYB035C
Anglický název: Principles of Biochemistry
Zajišťuje: Fyziologie (51-500200)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2015 do 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Jana Vránová, CSc.
doc. RNDr. PhDr. Ing. Jana Jaklová Dytrtová, Ph.D.
Vyučující: doc. MUDr. Jana Vránová, CSc.
Patří mezi: CIZINCI ERASMUS Bc
Anotace -
Poslední úprava: KOHLIKOVA/FTVS.CUNI.CZ (14.05.2008)

Předmět se zabývá chemií makroergních substrátů a fosfátů, včetně jejich metabolismu. Následně seznamuje s regulační funkcí biokatalyzátorů, vodním a minerálním hospodářstvím, diagnostikou a adaptacemi.
Literatura -
Poslední úprava: PUCHMERTLOVA/FTVS.CUNI.CZ (14.03.2008)

Povinná:

SEMIGINOVSKÝ, B., VRÁNOVÁ, J. Fyziologická chemie. Praha: UK. 1994. s.112.

ISBN 80-7066-727-3.

NĚMEČKOVÁ, A. (ed.) Lékařská chemie a biochemie. Praha: Avicenum. 1991. s.664.

ISBN 80-201-0114-4.

3. ROSYPAL,S.Nový přehled biologie. Praha : Scientia. PN. 2003. s.797. ISBN 80-7183-268-5.

Doporučená:

ZUBAY, G. L., PARSON W.W., VANCE, D.E. Principles of Biochemistry. Dubuque: W.M.C. Brown. 1995. s.863. ISBN 0-697-24169-6.

KUBIŠTA,V.Buněčné základy životních jevů. Praha: Scientia. PN 1998. s.210. ISBN 80-7183-109-3.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: KOHLIKOVA/FTVS.CUNI.CZ (10.01.2011)

Požadavky na zkoušku:

  • ústní zkouška

Sylabus -
Poslední úprava: KOHLIKOVA/FTVS.CUNI.CZ (10.01.2011)

Přednášky:

1. Vnitřní prostředí. Minerální látky.

2. Acidobazická rovnováha.

3. Makroergní fosfáty.

4. Makroergní substráty. Cukry.

5. Tuky. Aminokyseliny a bílkoviny.

6. Steroidy. Anabolika.

7. Látková přeměna. Metabolismus cukrů.

8. Metabolismus tuků a bílkovin.

9. Přeměny aminokyselin.

10. Biokatalyzátory. Vitamíny.

11. Hormony.

12. Enzymy a koenzymy.

13. Biochemie svalové činnosti.

14. Adaptační změny organismu.

15. Základy biochemické diagnostiky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK