PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Biochemie - PFYB033C
Anglický název: Biochemistry
Zajišťuje: Fyziologie (51-500200)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2015 do 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Jana Vránová, CSc.
Vyučující: doc. MUDr. Jana Vránová, CSc.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: KOHLIKOVA/FTVS.CUNI.CZ (20.10.2010)

This subject compares the influence of specific type of nutrition on performance in the rest conditions and during exercise. Special attention will be given to regulatory processes of the neuromuscular system and the movement activity.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Michal Šteffl, Ph.D. (16.04.2015)

  • MURRAY, R.K. et al. Harper's illustrated biochemistry. New York: McGraw-Hill Medical, 2012. ISBN 978-007-1765-763.
  • DAVIDSON, V.L., et al. Biochemistry. Baltimore, Md.: Lippincott, William, 1999, 479 p. ISBN 06-833-0503-4.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Michal Šteffl, Ph.D. (16.04.2015)

Requirements for credit:

  • credit test

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: KOHLIKOVA/FTVS.CUNI.CZ (20.10.2010)

Lecture:

1. Reactions of acids bases. Blood buffers.

2. Monosaccharides. Disacchrides.

3. Polysaccharides.

4. Carbohydrate metabolism (glycolysis, Krebs cycle )

5. Fatty acids. Triglycerides.

6. Phospholipids. Compound lipids.

7. Steroids. Lipid metabolism (beta-oxidation).

8. Amino acids. Peptide bond. Polypeptides

9. Protein metabolism (urea cycle).

10. Nucleic acids. Enzymes. Coenzymes.

11. Blood sugar level and its regulation. Hormones.

12. The role of ATP.Water soluble vitamins.

13. Fat soluble vitamins. Water, minerals and micronutrients.

14. Credit Test

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK