PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Strength and Conditioning Research in Practice - PDSK112
Anglický název: Strength and Conditioning Research in Practice
Zajišťuje: Katedra biomedicínského základu v kinantropologii (51-300200)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. James Joseph Tufano, M.Sc., Ph.D.
Anotace -
Tento kurz vyžaduje úspěšné absolvování předmětu Basic Measurements in Strength and Conditioning and Advanced Measurements in Strength and Conditioning. Během tohoto kurzu budete povinni kombinovat své praktické znalosti oposilování a kondici s testovacími technikami založenými na terénních a laboratorních metodách, které jste se naučili ve výše uvedené výuce.
Poslední úprava: Kinkorová Ivana, Mgr., Ph.D. (05.06.2019)
Podmínky zakončení předmětu - angličtina

Participation, 3 quizzes, final exam

Poslední úprava: Kinkorová Ivana, Mgr., Ph.D. (05.06.2019)
Literatura -

1. Advanced Strength and Conditioning, 1st edition, Turner and Comfort, Routledge.

2. https://scholar.google.com.au/citations?user=2LSMYukAAAAJ&hl=en

3. Training for Speed, Agility, and Quickness, 3rd edition, Brown and Ferrigno, Human

Kinetics.

4. Conditioning for Strength and Human Performance, 3rd edition, Chandler and Brown,

Human Kinetics.

Poslední úprava: Kinkorová Ivana, Mgr., Ph.D. (24.06.2019)
Požadavky ke zkoušce -

Budete mít zpětnou vazbu o svých rozhodnutích a opustíte tento kurz se skutečnými aplikacemi, jak mohou být v praxi kombinovány vaše vědecké a teoretické znalosti. Chcete-li získat zápočet za tento kurz, musíte absolvovat všechny 3 případové studie a pomáhat při výuce nejméně 5 testování v laboratoři při výuce předmětu NSCA Fitness, který je nabízen studentům bakalářského studia.

Poslední úprava: Kinkorová Ivana, Mgr., Ph.D. (24.06.2019)
Sylabus -

V tomto kurzu budete mít k dispozici 3 různé případové studie. Např. můžete být vyzváni, abyste byli trenérem posilování 2 12-ti letých tenisových hráčů, kteří se liší dobou, kterou se věnují tenisu. V každé ze 3 případových studií musíte:

1. Proveďte analýzu tréninku založenou na fiktivním sportovci, kterému jste přiděleni

2. Vyberte testy, vytvořte testovací baterii a vysvětlete, proč jste vybrali tyto testy v daném pořadí

3. Vytvořte silový a kondiční program založený na analýze potřeb a výsledků fiktivních testů, vysvětlující, proč jste vytvořili program způsobem, který jste vytvořili.

Poslední úprava: Kinkorová Ivana, Mgr., Ph.D. (24.06.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK