PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Zdravotně orientovaná zdatnost - PDSK011
Anglický název: Health Related Fitness
Zajišťuje: Laboratoř sportovní motoriky (51-300900)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (25.04.2018)
Základní definice Zdatnost – kondice Zdatnost a pracovní výkonnost Výkonově a zdravotně orientovaná zdatnost Zdravotně orientovaná zdatnost a zdraví Zdravotně orientovaná zdatnost a práceschopnost Zdravotně orientovaná zdatnost u zdravých a nemocných Zdravotně orientovaná zdatnost a životní styl Morfologické proměnné – tělesné složení Funkční proměnné – aerobní a svalová zdatnost Možnosti kultivace zdravotně orientované zdatnosti
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (25.04.2018)

BOUCHARD, C., SHEPHARD, R.J., STEPHENS, T. (Eds.) Physical activity, fitness, and health. Human Kinetics, Champaign, 1994.

BUNC, V. (1989). Biokybernetický přístup k hodnocení reakce organismu na tělesné zatížení. Praha: UK .

Bunc, V. (2008) Health education and children´s overweight and obesity - lifestyle as a cause and consequence. In: M. Krejčí (Editor): Factors of self-control, and self-esteem in overweight reduction. JU České Budějovice, 33-47.

Bunc, V. (2007). Možnosti stanovení tělesného složení u dětí bioimpedanční metodou. Čas.Lék.čes., 146: 492-496

HEYWARD, V. H., Wagner, D.R. (2004). Applied body composition assessment. Human Kinetics, Champaign.

Stevens, J., Erber Oakkar, E.E., Cui, Z., Jianwen, C.J., Truesdale, K.P. (2015). US adults recommended for weight reduction by 1998 and 2013 obesity guidelines, NHANES 2007-2012. Obesity (19307381) [online]. 2015, 23(3), 527-531

Knudson, D. V., Morrison, C. S. (1997). Qualitative analysis of human movement. Champaign, IL: Human Kinetics.

MAUD, M. J. FOSTER, C. (Eds.) (1995). Physiological assessment of human fitness. Human Kinetics, Champaign.

SCUDERI G. R., McCANN, P.D., BRUNO, P.J. (1997). Sports medicine - principles of primary care. Mosby, St. Louis.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK