PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Obezita a nadváha - možnosti identifikace a nápravy - PDSK010
Anglický název: Obesity and Overweight - Possibilities of Identification and Improvement
Zajišťuje: Laboratoř sportovní motoriky (51-300900)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (25.04.2018)
Obezita – nadváha základní charakteristiky Zvláštnosti vyplývající z věku a pohlaví Možnosti hodnocení v laboratoři a v terénu Základní metody stanovení tělesného složení BMI – limity a možnosti při epidemiologických studiích Energetická bilance Zásady návrhu redukčních pohybových programů Hodnocení efektu intervenčních programů
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (25.04.2018)

ANDERSEN, R.E. (ed.) (2003). Obesity - Etiology, Assessment, Treatment and Prevention. Human Kinetics, Champaign.

Bunc, V. (1989). Biokybernetický přístup k hodnocení reakce organismu na tělesné zatížení. Praha: UK.

Bunc, V. (2008) Health education and children´s overweight and obesity - lifestyle as a cause and consequence. In: M.Krejčí (Editor): Factors of self-control, and self-esteem in overweight reduction. JU České Budějovice, 33-47.

Bunc, V. (2007). Možnosti stanovení tělesného složení u dětí bioimpedanční metodou. Čas. Lék. čes., 146: 492-496

Bunc, V., Štilec, M. (2008). Possibilities of aerobic fitness and motor performance influence by walking program in senior women. In: Anita Hoekelmann, Martin Brummund (Eds.): Book of abstracts VIII Wolrd Congress of Performance Analysis of Sport, Magdeburg 3-6.9.2008, Otto-von-Guericke Universitaet, Magdeburg, 322-328.

Bunc, V., Skalská, M. (2015). Are the females predispositions for physical exercise influenced by their body mass? European Journal of Research in Medical Sciences (EJRMS), Vol. 3, No. 2, ISSN 2056-600X, DOI:10.7752/jpes.2015.03090

Katzmarzyk, P.T ., Baur, L.A ., Blair, S.N ., Lambert, E.V ., Oppert, J.M ., Riddoch, C . (2008). International conference on physical activity and obesity in children: summary statement and recommendations. Applied Physiology of Nutritional Metabolism, 33/2, 371-388.

Stevens, J., Erber, O., akkar, E.E., Cui, Z., Jianwen C.J., Truesdale, K.P. US adults recommended for weight reduction by 1998 and 2013 obesity guidelines, NHANES 2007-2012. Obesity (19307381) [online]. 2015, 23(3), 527-531

Bouchard, c. (2000).physical aktivity and obesity. Champaign: human kinetics, 400 s.

Bouchard, c., shephard, r. J.,stephens, t. (1994) (eds.) Physical activity, fitness, and health. Human kinetics, champaign.

Brettschneider, w. D., naul, r. (2007). Obesity in europe. Frankfurt am main: peter lang, 324 s.

Knudson, d. V., morrison, c. S. Qualitative analysis of human movement. Champaign, il: human kinetics. 1997

Heyward, v. H., wagner, d. R. (2004). Applied body composition assessment. Human kinetics, champaign.

Maud, m. J. Foster, c. (1995) (eds.) Physiological assessment of human fitness. Human kinetics, champaign

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK