PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Kondiční programy z pohledu kinantropologie - PDSK009
Anglický název: Fitness Programs from the Viewpoint of Kinanthropology
Zajišťuje: Laboratoř sportovní motoriky (51-300900)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 1
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (25.04.2018)
Charakteristiky kondičního tréninku Základní předpoklady kondičního tréninku Kondiční trénink a jeho možnosti „Limity“ kondičního tréninku – genetická předurčenost, tréninkový proces Vstupní diagnostika – zdravotní stav, pohybová anamnéza, časové možnosti Pohybová anamnéza – pohybová zkušenost Pohybová způsobilost – možnosti hodnocení Trénovatelnost – možnosti posouzení Kontrola efektu kondičního tréninku Zásady řízení kondičního tréninku, evidence, krátkodobé a dlouhodobé plánování Formy pohybových činností – pohybový stereotyp Příklady kondičního tréninku pro zdravou populaci bez pravidelného pohybového tréninku a pro vybrané skupiny pacientů
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (25.04.2018)

BOUCHARD, R. J. SHEPHARD, T.STEPHENS (Eds.) (1994). Physical activity, fitness, and health. Human Kinetice: Champaign.

BUNC, V. (1989). Biokybernetický přístup k hodnocení reakce organismu na tělesné zatížení. Praha: UK.

Bunc, V., Heller, J. (1989). Energy cost of running in similarly trained men and women. Eur J Appl Physiol; 59:178-83.

Bunc, V., Štilec, M. (2008). Possibilities of aerobic fitness and motor performance influence by walking program in senior women. In: Anita Hoekelmann, Martin Brummund (Eds.): Book of abstracts VIII Wolrd Congress of Performance Analysis of Sport, Magdeburg 3-6.9.2008, Otto-von-Guericke Universitaet, Magdeburg, 322-328.

BUNC, V. (2014). Hypokinéza - příčiny a následky. Studia Kinanthropologica, Vol. 15, No. 3, s.141-145

Bunc, V, Hráský, P, Skalská, M. (2014) Body Composition and Aerobic Fitness like a Result of 6 Months Walking Program in Senior Women. JMED Research, 14, Article ID 950910, 10 str..

COOPER, K.H. (1980). Aerobní cvičení. Olympia: Praha.

MAUD, P. J., FOSTER, C. (Eds.) (1995). Physiological assessment of human fitness. Human Kinetice: Champaign.

Knudson, D. V., Morrison, C.S. (1997). Qualitative analysis of human movement. Champaign, IL: Human Kinetice.

SCUDERI, G. R., McCANN, P.D., BRUNO, P.J. (1997). Sports medicine - principles of primary care. Mosby, St. Louis.

TEPLÝ, Z. (1990). Pohybový režim dospělých. UK: Praha.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK