Kinantropologické základy diagnostiky a ovlivňování trénovanosti - PDSK007
Anglický název: Kinanthropological Fundamentals of Diagnostics and Influencing the Performance Related Fitness
Zajišťuje: Laboratoř sportovní motoriky (51-300900)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (25.04.2018)
Pohybová dovednost a proměnné, které ji ovlivňují Adaptace a její vliv na pohybové dovednosti Diagnostika pohybových dovedností jako podklad pro řízení pohybového tréninku Hodnocení pohybových dovedností se zaměřením na kondici Měření – testy – chyby měření Laboratorní diagnostika pohybových dovedností Terénní diagnostika pohybových dovedností Hodnocení pohybového stereotypu – videoanalýzy, filmové analýzy Expertní hodnocení pohybových dovedností Hodnocení pohybových dovedností u dětí a mládeže – identifikace pohybového talentu Hodnocení pohybových dovedností u dospělých a seniorů
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (25.04.2018)

Bunc, V. (2007). Možnosti stanovení tělesného složení u dětí bioimpedanční metodou. Čas. Lék. čes., 146: 492-496

BUNC, V. (1989). Biokybernetický přístup k hodnocení reakce organismu na tělesné zatížení. Praha: UK.

Bunc, V. (2007). Changes of the selected body composition and aerobic performance parameters in highly trained soccers dutiny the training year. Biométrie Humaine et Antropologie, 25(3-4): 241-245.

BUNC, V. Pojetí tělesné zdatnosti a jeho složek. TVSM, 61, 1995, č.5, s.6-9

BUNC, V. (2011). Hodnocení tělesného zatížení v reálných podmínkách. In: Hend, J., Dobrý, L. a kol.: Zdravotní benefity pohybových aktivit - Monitorování, intervence, evaluace. Karolinum, UK Praha, str. 172-184,

Bunc, V., Štilec, M.: Functional testing in senior women. European Review of Aging and Physical Activity. 2010, Vol. 7, No.2, s.90-91

Bunc, V., Hráský, P., Skalská, M. (2015) Changes in Body Composition, During the Season, in Highly Trained Soccer Players, The Open Sports Science Journal, vol.8(1), pp. 18-24

Maud PJ, Foster C (1995). Physiological assessment of human fitness. Champaign: Human Kinetics

Wilmore, J. H., Costill, D. L. (1994). Physiology of sport and exercise. Champaign: Human Kinetics.

MALINA, R. M. BOUCHARD, C. (1991). Growth, maturation, and physical activity. Champaign, IL: Human Kinetics.

Knudson, D. V., Morrison, C.S. (1997) Qualitative analysis of human movement. Champaign, IL: Human Kinetics.