Bioenergetika pohybových činností - PDSK006
Anglický název: Bioenergetics of Motion Activities
Zajišťuje: Laboratoř sportovní motoriky (51-300900)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (25.04.2018)
Pohyb – charakteristiky a „druhy“ Náročnost pohybových činností Energie při pohybové činnosti, vztah energie – intenzita Závislost na věku, trénovanosti a předchozí pohybové zkušenosti Koeficient energetické náročnosti pohybové činnosti Energetická bilance pohybové činnosti, adaptace a energetická náročnost Mechanická účinnost pohybových činnosti Stanovení energetické náročnosti pohybových činností jako podklad pro řízení pohybového tréninku Hodnocení v laboratoři Hodnocení v terénu Využití při návrhu pohybové intervence a stavby pohybového tréninku
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (25.04.2018)

BUNC, V. (1989). Biokybernetický přístup k hodnocení reakce organismu na tělesné zatížení. Praha: UK.

Bunc, V., Heller, J. (1989). Energy cost of running in similarly trained men and women. Eur J Appl Physiol; 59:178-83.

Bunc, V., Vávra, V., Levora, P. (2005). Body composition and selected maximal functional performance in top young biathletes. In: E.Mueller, D.Bacharach, R.Klika, S.Lindiger, H.Schwameder (eds): Science and Skiing III, Meyer and Meyer Sport Adeleide, Oxford, New York, 300-307.

BUNC, V., SKALSKÁ, M. (2011). Effect of walking on body composition and aerobic fitness in non-trained men of middle age. Antropomotoryka, vol. 21, No.55, str.39-46

Bunc, V., Štilec, M. (2007). Tělesné složení jako indikátor aktivního životního stylu seniorek. Česká Kinatropologie, 11(3):17-23.

SPARROW, W.A. (ed), (2000) : Energetics of human aktivity. Champaign, Il: Human Kinetics.

Bunc, V., Skalská, M. (2015). Using Walking as a Tool for Fitness and its Influence on Obesity and Overweight Individuals. Jacobs Journal of Obesity. 1(1): 1-10.

Maud PJ, Foster C (1995). Physiological assessment of human fitness. Champaign: Human Kinetics.

McArdle, W. D., Katch, F.I., Katch, V.L. (1996). Exercise physiology: energy nutrition, and human performace. Wiliams and Wilkins, Baltimore: Wiliams and Wilkins.