PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Metodologie výzkumu v kinantropologii - PDSK001
Anglický název: Research Methodology in Kinanthropology
Zajišťuje: Kinantropologie (51-400100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 1
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Marek Waic, CSc.
doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK