PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Zátěžová diagnostika pro ortotiky - PBML022
Anglický název: Stress Diagnostics
Zajišťuje: Biomedicínská laboratoř (51-500500)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:6/0 Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. MUDr. Jan Heller, CSc.
Prerekvizity : PFYB029, PFYB030
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (12.06.2019)
Cílem předmětu je seznámení studentů se základními principy a přístupy zátěžové funkční diagnostiky, modifikací zátěžových testů pro různé skupiny osob se speciálními potřebami, dle specifických nároků a limitů fyzických a psychických oslabení a postižení, hodnocením a interpretací výsledků zátěžových testů u osob se speciálními potřebami, (problém norem, referenčních hodnot a kontrolních skupin).
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (12.06.2019)

Povinná:

HELLER, J. (2018). Zátěžová funkční diagnostika ve sportu (východiska, aplikace a interpretace). Praha: Karolinum 308 s. ISBN 978-80-246-3359-6.

Doporučená:

HELLER, J., POTMĚŠIL, J. (2001). Zdravotní přínos sportu u aktivních paraplegiků. In: Národní konference Sport v České republice na začátku nového tisíciletí, Tilinger, P., Rychtecký, A. Perič, T. (eds.). Díl 2. Praha, UK FTVS,323-327. ISBN 80-86317-12-9

HELLER, J., VODIČKA, P., KINKOROVÁ I., COUFALOVÁ, K., PIVOŇKOVÁ, J. (2010). Funkční profil sportujících paraplegiků - handbikerů. Česká kinantropologie, 14 (3), 177-185. ISSN 1211-9261

Heller, J., Vodička, P., COUFALOVÁ, K, CHALOUPKOVÁ, E. (2013). Funkční profil u aktivních tetraplegiků a paraplegiků - mužů a žen - v závislosti na výši míšní léze. Česká kinantropologie, 17 (3), 91-102. ISSN 1211-9261

Winter, E. M., Jones, A. M., Davison, R. C. R., Bromley, P. D., & Mercer, T. (Eds.) (2007). Sport and Exercise Physiology Testing Guidelines: Volume II - Exercise and Clinical Testing: The British Association of Sport and Exercise Sciences Guide. Routledge.

Sophia Eerden, S., Dekker, R. & Hettinga, F.J. (2018) Maximal and submaximal aerobic tests for wheelchair-dependent persons with spinal cord injury: a systematic review to summarize and identify useful applications for clinical rehabilitation, Disability and Rehabilitation, 40:5, 497-521, DOI: 10.1080/09638288.2017.1287623

DURSTINE, J. L., MOORE, G., PAINTER, P., ROBERTS, S. (2009). American College of Sports Medicine's Exercise Management for persons with chronic diseases and disabilities. Human Kinetics, Champaign.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK