PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Athletic conditioning - summer course - PATL653
Anglický název: Athletic conditioning - course
Zajišťuje: Atletika (51-600100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:5/0 Z [dny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 5 [dny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
Patří mezi: TVSC prez. bc. jednoobor 1.r. pv
Anotace
Poslední úprava: PUCHMERTLOVA/FTVS.CUNI.CZ (06.01.2011)
Kurz je určen studentům TVS, kteří mají zájem o řízené zdokonalování v atletice. Kurz představuje týdenní tréninkový mikrocyklus, ve kterém jsou studenti rozvíjeny všeobecné kondiční předpoklady a zdokonalovány atletické dovednosti nutné pro plnění praktických zápočtů z atletiky I a II .V kurzu probíhá praktikum k testování úrovně pohybových schopností a úrovně pohybových dovedností.
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: PUCHMERTLOVA/FTVS.CUNI.CZ (06.01.2011)

The course is intended for students who are interested in guided athletic training. During one week training microcycle the students will develop their level of fitness and improve their athletic abilities needed to fulfil the practical credit requirements of Athletics I and II. Students will also practice the testing of motor capacities.

Literatura -
Poslední úprava: PUCHMERTLOVA/FTVS.CUNI.CZ (06.01.2011)

DOSTÁL, E., VELEBIL, V. a kol.: Didaktika školní atletiky. Praha : SPN 1991.

VINDUŠKOVÁ, J. a kol. Základy atletiky. Praha : UK FTVS, 2006. 36 s.

VINDUŠKOVÁ, J. (editor) aj. Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2003. 284 s. ISBN 80-7033-770-2.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PUCHMERTLOVA/FTVS.CUNI.CZ (06.01.2011)

Požadavky na zápočet

Plnění stanovených úkolů

100% prezence

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (26.03.2013)

Cvičení:

Kondiční trénink pro atletické disciplíny

Zdokonalování techniky základních atletických disciplín

Rozvoj rychlostních schopností

Rozvoj silových schopností

Rozvoj vyrtrvalosti

Regenerace a kompenzační cvičení

Pedagogická praxe studujících - vedení částí lekcí,

Semináře:

Pedagogická analýza a hodnocení techniky atletických disciplín

Hodnocení kondičních předpokladů

Přednáška:

Dětská atletika

Technika atletických disciplín

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK