PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Athletic Conditioning - PATL650
Anglický název: Athletic Conditioning
Zajišťuje: Atletika (51-600100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 26 (24)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
Patří mezi: CIZINCI ERASMUS Bc
CIZINCI ERASMUS Bc TVSS_AJ
FYZIOE ERASMUS
Fyzioterapie bc. cizinci 3.r. vol.
Fyzioterapie bc. cïzinci 1.r. v
Fyzioterapie nav. 1.r. volit. CIZ
Fyzioterapie nav. 2.r. volit. CIZ
TVS prez. bc. jednoobor 3.r. pv
TVSC prez. bc ciz. volit.
TVSC prez. bc. jednoobor 1.r. pv
TVSC prez. bc. jednoobor 2.r. pv
Anotace - angličtina
Poslední úprava: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. (10.03.2010)
Condition training, improvement the knowledge on development of the basic condition abilities within sport training, applicable also in another sport branches.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. (10.03.2010)

1. Vindušková, J. Abeceda atletického trenéra. Praha: Olympia, 2003.

2. Boyle, M. Functional training for sports. Human Kinetics, 2004. ISBN: 07 360 4681-x

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: PUCHMERTLOVA/FTVS.CUNI.CZ (26.02.2008)

Classwork contents.:

1. Endurance training

2. Improving jumping skills

3. Improving muscle strength, circuit training

4. Improving speed

5. Medicine-ball training

6. Improving endurance through hill training

7. Endurance interval training

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK