PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Athletic Muscle Strenghtening - PATL619
Anglický název: Athletic Muscle Strenghtening
Zajišťuje: Atletika (51-600100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 KZ [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 7 [hodiny]
Počet míst: 30 / 30 (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Sport > Předměty odborného základu
Patří mezi: CIZINCI ERASMUS Bc
CIZINCI ERASMUS Bc TVSS_AJ
FYZIOE ERASMUS
Fyzioterapie bc. cizinci 3.r. vol.
Fyzioterapie bc. cïzinci 1.r. v
Fyzioterapie nav. 1.r. volit. CIZ
Fyzioterapie nav. 2.r. volit. CIZ
TVS prez. bc. jednoobor 3.r. pv
TVSC prez. bc ciz. volit.
TVSC prez. bc. jednoobor 1.r. pv
TVSC prez. bc. jednoobor 2.r. pv
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: KRASILOV (01.06.2007)
Předmět seznamuje s metodikou posilování v různých formách (sportovní trénink, kondiční trénink, fitness, welness...). U posluchačů se předpokládají znalosti anatomie, fyziologie a teorie sportovního tréninku. Absolventi kurzu získávají osvědčení kondičního trenéra - cvičitele s platností 3 roky.
Literatura -
Poslední úprava: KRASILOV (01.06.2007)

VOMÁČKA, V. Základy posilování pro posluchače FTVS. Praha : SPN, 1986.1. TVRZNÍK, A., SEGEŤOVÁ, J. Síla pro všechny. 1.vyd. Praha : Grada, 1998. 88 s. ISBN 80-7169-471-1.

KRÁL, J. Fitness katalog 93: Pro sportovní oddíly, fitness centra i domácí cvičení.

Praha : PSK Olymp, 1993.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: PUCHMERTLOVA/FTVS.CUNI.CZ (25.02.2008)

Requirements for credit:

  • 80% active participation in practice

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: PUCHMERTLOVA/FTVS.CUNI.CZ (25.02.2008)

Classwork contents:

1. Core training

2. Use of aqua hit and power ball for strength

3. Use of medicine-ball for strength

4. Training for hypertrophy

5. Correcting imbalances among chest

6. External rotators and upper back

7. Strength training for fat loss

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK