PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Základy atletiky - PATL131
Anglický název: Basics of Athletics
Zajišťuje: Atletika (51-600100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
Vyučující: RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D.
Mgr. Jan Feher
Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
Mgr. Linda Komínková
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (24.01.2020)
V předmětu jsou studenti seznamováni se základy atletiky. Získají vědomosti o bezpečnosti při atletickém výcviku, o atletickém rozcvičení, o prevenci zdravotních potíží. Předmět zahrnuje základy techniky a pravidel běžeckých, skokanských a vrhačských disciplín. Dále jsou studenti seznámeni se základními tréninkovými prostředky a metodami rozvoje obecné vytrvalosti a rychlostních schopností. Studenti jsou seznámeni s organizací soutěží v atletice, organizují a účastní se modelového závodu.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Linda Komínková (09.01.2019)

Povinná:

DOSTÁL, E., VELEBIL, V. a kol. Didaktika školní atletiky. Praha : SPN, 1991. Dostupné na: .

VINDUŠKOVÁ, J. a kol. Základy atletiky. Praha : UK FTVS, 2006. 36 s. Dostupné na: .

VINDUŠKOVÁ, J. a kol. Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2003. 284 s. ISBN 80-7033-770-2.

Jebavý, R., Hojka, V., Kaplan, A. Rozcvičení ve sportu. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4525-1.

Doporučená:

Matraházi, I. Pravidla atletiky. Přeložil: Žák, V. Dostupné na: .

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (24.01.2020)

Cvičení:

1. Bezpečnost při atletickém výcviku. Atletické rozcvičení. Prevence zdravotních obtíží.

2. Základy techniky a pravidel běžeckých disciplín, rozvoj rychlosti

3. Základy techniky a pravidel skoku do dálky a do výšky

4. Základy techniky a pravidel vrhu koulí, hodu míčkem a oštěpem

5. Atletické hry a rozvoj vytrvalosti

6. Příprava organizace závodu - přednáška

7. Modelový závod

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK