Sportovní specializace 2 – atletika - vrhy a hody - PATL123K
Anglický název: Sport Specialization 2 - Athletics - Throws
Zajišťuje: Katedra atletiky, sportů a pobytu v přírodě (51-300500)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:20/0, Z+Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: PATL123
Další informace: http://Studenti! Od pondělí 15.2. v 13:00 začíná online výuka sportovní specializace 2 Vrhy a hody (PATL123). Posílám vám odkaz na připojení - https://teams.microsoft.com/…4a2 Radim Jebavý, koordinátor předmětu
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Záměnnost : PATL123
Je neslučitelnost pro: PATL123
Je záměnnost pro: PATL123
Ve slož. korekvizitě pro: PATL144K
Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (05.02.2019)
Studenti si osvojují atletické dovednosti ve všech vrhačských disciplínách. Získávají teoretické a praktické znalosti z oblasti techniky, tréninku a didaktiky vrhačských disciplín a specifické silové přípravy vrhačů. Studenti jsou seznámeni s obecnými i specifickými testy používaných ve vrhačských disciplínách a organizací ve vrhačském tréninku.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. (08.11.2023)

Student je kompetentní demonstrovat základní vrhačské disciplíny: vrh koulí, hod diskem, hod kladivem a hod oštěpem. 

Student umí analyzovat základní nedostatky v technice provedení u vrhačských disciplín. 

Student umí navrhnout v rámci korekce postup ke zlepšení technických prvků. 

Student aplikuje své získané vědomosti v rámci sportovní praxe v atletickém oddílu včetně pořádání i rozhodování vrhačských disciplín.

 

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (05.02.2019)

BACKLEY, S., POSPÍŠIL, J. Všeobecný kondiční trénink - inspirace pro každého (videokazeta). Praha: CASRI, 2004. 50 min.

JEBAVÝ, R. AND P. DOUBRAVSKÝ Posilování s medicinbaly. Edtion ed.: Grada Publishing as, 2011. ISBN 8024774224.

JEBAVÝ, R., HOJKA, V. and A. KAPLAN. Rozcvičení ve sportu. Praha: Grada, 2014. Fitness, síla, kondice. ISBN 978-80-247-4525-1.

VINDUŠKOVÁ, J., SEGEŤOVÁ, J. Vrhačská abeceda - plný míč. vmw. Elektronické materiály.

ŠIMON, Jiří. Atletické vrhy a hody. 1. vyd. Praha: Olympia, 2004, 234 s. Atletika. ISBN 80-7033-815-6.

THOMPSON, P. Run! Jump! Throw!:| bthe Official IAAF Guide to Teaching Athletics. International Association of Athletics Federations, 2009.

THOMPSON, PJL (ed.). Introduction to coaching theory. International Amateur Athletic Federation, 1991.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (05.02.2019)

Obsah teoretických lekcí:

1. Úvod do specializace vrhů a zadání úkolů

2. Společné základy vrhů a rozdíly v metodice u mládeže a dospělých

3. Struktura vrhačských disciplín

4. Analýza TE a DI vrhu koulí

5. Analýza TE a DI hodu oštěpem

6. Analýza TE a DI hodu diskem

7. Analýza TE a DI hodu kladivem

Obsah seminářů:

1. Prezentace rozborů vrhačských kinogramů 1

2. Prezentace rozborů vrhačských kinogramů 2

Obsah praktických lekcí:

1. Vrhačské rozcvičení, vrhačská abeceda

2. - 12. Vrh koulí (sun i otočka)

13. - 14. Hod diskem

15. - 16. Hod kladivem

17. - 19. Hod oštěpem

20. Specifická silová cvičení a vrhačské testy

21. - 22. Modelový závod (plnění zápočtových požadavků)

23. - 26. Vedení vrhačského tréninku

Obsah seminářů:

27. - 28. Prezentace seminárních prací