PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Basics of Athletics - PATL120C
Anglický název: Basics of Athletics
Zajišťuje: Atletika (51-600100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 16 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Linda Komínková (05.02.2019)
Studenti se seznamují a osvojují si základní atletické dovednosti využívané v oblasti kondičního tréninku. Získávají teoretické znalosti z oblasti vedení atletického rozcvičení, metodicko-organizačních forem při základním atletickém výcviku a využití tréninkových prostředků a metod na rozvoj obecné kondice. Studenti jsou seznámeni se základními testy skokanské a vrhačské výbušnosti a obecné vytrvalosti.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Linda Komínková (05.02.2019)

BACKLEY, S. AND J. POSPÍŠIL. Všeobecný kondiční trénink-Inspirace pro každého. In. Praha: CASRI, 2004.

JEBAVÝ, R., V. HOJKA AND A. KAPLAN Rozcvičení ve sportu. Edtion ed.: Grada, 2014. ISBN 8024745259.

RADIM, J. AND D. PETR Posilování s medicinbaly. Edtion ed.: Grada Publishing as, 2011. ISBN 8024774224.

SEAGRAVE, L., R. MOUCHBAHANI AND K. O'DONNELL Neuro-biomechanics of maximum velocity sprinting. New studies in athletics, 2009, 24(1), 19-29.

THOMPSON, P. Run! Jump! Throw!:| bthe Official IAAF Guide to Teaching Athletics. Edtion ed.: International Association of Athletics Federations, 2009.

THOMPSON, P. J. Introduction to coaching theory. Edtion ed.: International Amateur Athletic Federation, 1991. ISBN 1873574010.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jan Feher (25.10.2019)

Endurance run 3000 m for men faster than 12:00.0 sec.

Endurance run 1500 m for woman faster than 6:30.0 sec.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Linda Komínková (05.02.2019)

Sylabus - cvičení:

1. Atletické rozcvičení, bezpečnost při atletickém výcviku.

2. Běžecká abeceda

3. Odrazová abeceda

4. Odhodová abeceda

5. Rozvoj obecné rychlosti, flexibility a koordinace

6. Rozvoj obecné vytrvalosti

7. Testování v atletice

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK