PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Atletické základy - PATL120
Anglický název: Basics of Athletics
Zajišťuje: Atletika (51-600100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 126 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
Vyučující: RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D.
Mgr. Jan Feher
Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Mgr. Pavlína Vostatková
Neslučitelnost : PATL120K
Záměnnost : PATL120K
N//Je neslučitelnost pro: PATL120K
Z//Je záměnnost pro: PATL120K
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Linda Komínková (17.12.2018)
Studenti se seznamují a osvojují si základní atletické dovednosti využívané v oblasti kondičního tréninku. Získávají teoretické znalosti z oblasti vedení atletického rozcvičení, metodicko-organizačních forem při základním atletickém výcviku a využití tréninkových prostředků a metod na rozvoj obecné kondice. Studenti jsou seznámeni se základními testy skokanské a vrhačské výbušnosti a obecné vytrvalosti.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Linda Komínková (17.12.2018)

BACKLEY, S. AND J. POSPÍŠIL. Všeobecný kondiční trénink-Inspirace pro každého. In. Praha: CASRI, 2004.

JEBAVÝ, R., V. HOJKA AND A. KAPLAN Rozcvičení ve sportu. Edtion ed.: Grada, 2014. ISBN 8024745259.

RADIM, J. AND D. PETR Posilování s medicinbaly. Edtion ed.: Grada Publishing as, 2011. ISBN 8024774224.

SEAGRAVE, L., R. MOUCHBAHANI AND K. O'DONNELL Neuro-biomechanics of maximum velocity sprinting. New studies in athletics, 2009, 24(1), 19-29.

THOMPSON, P. Run! Jump! Throw!:| bthe Official IAAF Guide to Teaching Athletics. Edtion ed.: International Association of Athletics Federations, 2009.

THOMPSON, P. J. Introduction to coaching theory. Edtion ed.: International Amateur Athletic Federation, 1991. ISBN 1873574010.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jan Feher (25.10.2019)

Vytrvalostní běh na 3000 m pro muže v čase nejpomaleji 12:00.0 sec.

Vytrvalostní běh na 1500 m pro ženy v čase nejpomaleji 6:30.0 sec.

Jedna povolená absence v rámci hodin a aktivní účast na hodinách.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Linda Komínková (17.12.2018)

Sylabus - cvičení:

1. Atletické rozcvičení, bezpečnost při atletickém výcviku.

2. Běžecká abeceda

3. Odrazová abeceda

4. Odhodová abeceda

5. Rozvoj obecné rychlosti, flexibility a koordinace

6. Rozvoj obecné vytrvalosti

7. Testování v atletice

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK