PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Didaktika atletiky - PATL115NC
Anglický název: Didactics of Athletics
Zajišťuje: Atletika (51-600100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 12 / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
povolen pro zápis po webu
Garant: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
Vyučující: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Dominika Krupková (15.01.2020)
The course encompasses student teaching aimed at school track and field athletics and sport training in general. The theory covers school athletics and sport training issues. In their teaching presentation students demonstrate their knowledge of training methods improving performance, technique in all individual athletics events and methods improving special skills in Athletics.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Dominika Krupková (15.01.2020)

CARR, G. A. Fundamentals of Track and Field. 2nd ed.. Champaign : Human Kinetics, 1999. ISBN 0-7360-0008-9. 285 p.

SHEPHERD, J. The Compete Guide to Sports Traning. London : A&C Black, 2006. ISBN- 10 0 713678356. 224 p.

DICK, F. F. Sports Training Principles. 4th ed. London : A&C Blafl, 2003. ISBN 0-7136-5865-7. Part 4. p. 212-289

VINDUŠKOVÁ, J. ABC Running Drills.vmw. Elektronické materiály. Praha : FTVS UK, 2006

VINDUSKOVA, J. ABC Dumping Drills.vmw. Elektronické materiály. Praha : FTVS UK, 2006

VINDUSKOVA, J., SEGEŤOVÁ, J. ABC Throwing Drills - medicine ball.vmw. Elektronické materiály. Praha : FTVS UK, 2006

THOMPSON, P. (Ed.) at al. Run! Jump! Throw! The Official IAAF Guide to Teaching Athletics. Lincolnshire: IAAF, 2009.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Linda Komínková (25.09.2019)

Written preparations (3x)

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Dominika Krupková (15.01.2020)

Lectures:

1.- 7. History of athletics. Technique and teaching of athletics. Ahletics in Physical Education classes. Training of youth in ahletics clubs and school sports clubs. School competitions.

Practical lessons:

8. - 21. Students´ practical sample lessons: teaching of technically challenging disciplines, school Physical Education lessons

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK