PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Teorie a základy didaktiky atletiky - PATL114
Anglický název: Theory and Basic of Athletic Didactics
Zajišťuje: Atletika (51-600100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
Záměnnost : PATL114K
Z//Je záměnnost pro: PATL114K
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Linda Komínková (27.11.2018)
Předmět je zaměřen na seznámení se základy techniky a metodiky nácviku atletických disciplín víceboje (skok o tyči, hod diskem), didaktickou praxi zaměřenou do mimoškolní atletické přípravy mládeže. V pedagogických výstupech prokazují studenti schopnost využití tréninkových prostředků pro zdokonalování techniky disciplín vícebojů a tréninkových prostředků pro rozvoj pohybových schopností vícebojařů.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Linda Komínková (27.11.2018)

JEBAVÝ, R., V. HOJKA AND A. KAPLAN. Rozcvičení ve sportu. Edtion ed.: Grada, 2014. ISBN 8024745259.

DOSTÁL, E., VELEBIL, V. a kol.: Didaktika školní atletiky. Praha : SPN 1991.

VINDUŠKOVÁ, J. a kol. Základy atletiky. Praha : UK FTVS, 2006. 36 s.

VELEBIL, V., VINDUŠKOVÁ, J. a kol. Metodika nácviku atletických disciplín.

Praha : Olympia, 2008 ( v tisku)

THOMPSON, P. (Ed.) at al. Run!Jump!Throw! The Official IAAF Guide to Teaching Athletics.Lincolnshire: IAAF, 2009.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Linda Komínková (27.11.2018)

Přednášky:

1. Základy didaktiky atletiky

2. Teoretická východiska pro atletický trénink - biomechanika, fyziologie, adaptace

3. Atletika pro děti a trénink žactva - ontogeneze, kondice, plánování

4. Technika a didaktika skoku o tyči

5. Technika a didaktika hodu diskem

6. Struktura výkonu ve vícebojích a technika disciplín vícebojů

7. Plánování a příprava tréninkové (vyučovací jednotky) jednotky (Hojka)

Cvičení:

8. - 11. Průpravné hry a zdokonalovací cvičení pro začátečníky: překážkový běh, hod diskem, skok o tyči,

12. - 15. Tréninkové prostředky a základní postupy (komplexní, analytický) pro nácvik a zdokonalování techniky

disciplín atletického víceboje.

16. - 21. Pedagogické výstupy studentů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK