PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Atletické programy OSP - PATL110N
Anglický název: Adapted Athletics programs
Zajišťuje: Atletika (51-600100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 42 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
Garant: Mgr. Jan Feher
Kategorizace předmětu: Sport > Předměty odborného základu
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Jiří Krasilov (29.11.2013)
The course encompasses student teaching aimed at school track and field athletics and sport training in general. The theory covers school athletics and sport training issues. In their teaching presentation students demonstrate their knowledge of training methods improving performance technique in all individual events that make up combined events, and, methods improving special skills in combined events.
Literatura
Poslední úprava: Jiří Krasilov (29.11.2013)

DOSTÁL, E., VELEBIL, V. a kol.: Didaktika školní atletiky. Praha : SPN 1991.

VINDUŠKOVÁ, J. a kol. Základy atletiky. Praha : UK FTVS, 2006. 36 s.

VINDUŠKOVÁ, J. (editor) aj. Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2003. 284 s. ISBN 80-7033-770-2.

VINDUŠKOVÁ, J., KAPLAN, A. a METELKOVÁ, T. Atletika. Edice metodických textů pro školní i mimoškolní tělesnou výchovu a sport 11- 5letých žáků. 1.vyd. Praha: NS Svoboda, 1998. ISBN 80-205-0528-8

VINDUSKOVA, J. Repetitorium - specializace atletika. El. Učební text. Praha : Trenérský institut (ESF), 2007. 36 s.

ČERMÁK, K., KRÁL, T. Úprava didaktiky školní atletiky podle Dostála a Velebila pro zrakově postižené. 1.vyd. Praha: Karolinum, 1997.

KÁBELE, J. Sport vozíčkářů. Praha, Olympia, 1992.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (11.05.2017)

Požadavky na zápočet

Písemné přípravy (3x)

Didaktický výstup

Požadavky na zkoušku:

Příprava čtyřtýdenního tréninkového plánu a jeho obhajoba

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK