PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Základy didaktiky atletiky OSP - PATL109
Anglický název: Basics of Didactics of Adapted Athletics
Zajišťuje: Atletika (51-600100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:10/0 KZ [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
Garant: Mgr. Jan Feher
Kategorizace předmětu: Sport > Předměty odborného základu
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Jiří Krasilov (26.11.2013)
Předmět je určen studentům navazujícího magisterského studia TVS OSP. Předmět je zaměřen na didaktiku atletiky ve školní tělesné výchově, na didaktiku atletického tréninku dětí a mládeže se specifickými potřebami a na didaktiku atletických aktivit seniorů.
Literatura
Poslední úprava: Jiří Krasilov (26.11.2013)

DOSTÁL, E., VELEBIL, V. a kol.: Didaktika školní atletiky. Praha : SPN 1991.

VINDUŠKOVÁ, J. a kol. Základy atletiky. Praha : UK FTVS, 2006. 36 s.

VINDUŠKOVÁ, J. (editor) aj. Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2003. 284 s. ISBN 80-7033-770-2.

VINDUŠKOVÁ, J., KAPLAN, A. a METELKOVÁ, T. Atletika. Edice metodických textů pro školní i mimoškolní tělesnou výchovu a sport 11- 5letých žáků. 1.vyd. Praha: NS Svoboda, 1998. ISBN 80-205-0528-8

VINDUSKOVA, J. Repetitorium - specializace atletika. El. Učební text. Praha : Trenérský institut (ESF), 2007. 36 s.

ČERMÁK, K., KRÁL, T. Úprava didaktiky školní atletiky podle Dostála a Velebila pro zrakově postižené. 1.vyd. Praha: Karolinum, 1997.

KÁBELE, J. Sport vozíčkářů. Praha, Olympia, 1992.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Jiří Krasilov (26.11.2013)

Požadavky na zápočet

Písemné přípravy (3x)

Didaktický výstup

Požadavky na zkoušku:

zkouška z techniky - imitační cvičení

vědomostní test

ústní zkouška

Sylabus
Poslední úprava: Jiří Krasilov (26.11.2013)

Obsah výuky:

Konzultace - přednášky:

1.- 2. Historie atletiky. Technika a didaktika atletiky. Atletika ve školní tělesné výchově. Trénink mládeže a mládeže se specifickými potřebami v atletických oddílech a školních sportovních klubech. Pravidla atletiky a atletiky OSP. Atletické soutěže. Seniorské atletické aktivity -nordic walking, kompenzační a posilovací cvičení .

Konzultace - praxe:

3.- 6. Školní atletické hodiny - didaktika atletiky koordinačně náročnějších disciplín, didaktika specifických disciplín pro OSP a didaktika chůze s holemi.

Požadavky na zápočet

Písemné přípravy (3x)

Didaktický výstup

Organizace a rozhodování

Požadavky na zkoušku:

zkouška z techniky - imitační cvičení

vědomostní test

ústní zkouška

Literatura :

DOSTÁL, E., VELEBIL, V. a kol.: Didaktika školní atletiky. Praha : SPN 1991.

VINDUŠKOVÁ, J. a kol. Základy atletiky. Praha : UK FTVS, 2006. 36 s.

VINDUŠKOVÁ, J. (editor) aj. Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2003. 284 s. ISBN 80-7033-770-2.

VINDUŠKOVÁ, J., KAPLAN, A. a METELKOVÁ, T. Atletika. Edice metodických textů pro školní i mimoškolní tělesnou výchovu a sport 11- 5letých žáků. 1.vyd. Praha: NS Svoboda, 1998. ISBN 80-205-0528-8

VINDUSKOVA, J. Repetitorium - specializace atletika. El. Učební text. Praha : Trenérský institut (ESF), 2007. 36 s.

ČERMÁK, K., KRÁL, T. Úprava didaktiky školní atletiky podle Dostála a Velebila pro zrakově postižené. 1.vyd. Praha: Karolinum, 1997.

KÁBELE, J. Sport vozíčkářů. Praha, Olympia, 1992.

ZÁBRANSKÁ, P. Pravidla atletiky pro postižené sportovce se zvláštním zřetelem pro nevidomé. Praha, 2001. Diplomová práce na UK FTVS. Vedoucí práce Jiří Šimon.

DÝROVÁ,J., LEPKOVÁ, H. a kol.Kardiofitness-vytrvalostní aktivity v každém věku.1.vyd.Praha: Grada, 2008.187s. ISBN 978-80-247-2273-3.

ŠKOPEK, M. Nordic walking.1.vyd. Praha: Grada, 2010. 90 s. ISBN 978-80-247-3242-8.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK