PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Sportovní specializace 4 - atletika - řízení tréninku /TR/ - PATL099N
Anglický název: Specialization 4 - Athletics - Management
Zajišťuje: Atletika (51-600100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:6/0 Zk [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
Korekvizity : PATL084N, PATL086N
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Předmět je povinně volitelný pro studenty nMgr. studia TVS, profilující pro studenty, kteří zvolí směr studia sportovní specializace - atletika. Předmět zahrnuje specializované otázky řízení atletického tréninku. Studenti si rozšiřují poznatky o řízení tréninku konkrétních atletů a zdokonalují své speciální dovednosti.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

MILLEROVÁ, V. aj. Základy atletického tréninku. 1.vyd. Praha : Karolinum, 1994. 82 s. ISBN 80-7066-984-5.

VINDUŠKOVÁ, J. (editor) aj. Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2003. 284 s. ISBN 80-7033-770-2.

KUČERA, V., TRUKSA, Z. Běhy na střední a dlouhé tratě. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2000. 288 s.

MILLEROVÁ, V. a kol. Běhy na krátké tratě. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2002. 288 s. ISBN 80-7033-570-X

VELEBIL, V. a kol. Atletické skoky. 1.vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2002. 114 s. ISBN 80-7033-769-9.

ŠIMON, J. aj. Atletické vrhy a hody. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2004. 234 s. ISBN 80-7033-815-6

RYBA, J. a kol. Atletické víceboje. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2002. 179 s. ISBN 80-7033-584-X

VINDUSKOVA, J. Repetitorium - specializace atletika. El. Učební text. Praha : Trenérský institut (ESF), 2007. 36 s.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Požadavky na zápočet:

záznamy tréninku a soutěží

seminární práce

vědomostní test

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Přednášky:

1. Vývoj atletiky (soutěže, výkony, trénink)

2. - 3. Řízení atletického tréninku

4. - 5. Diagnostika trénovanosti atleta

6. - 7. Hodnocení tréninkového zatížení atleta

Semináře:

8. - 9. Sledování a analýza tréninkového procesu atletů u vybraných trenérů (dle užší specializace)

10. - 11. Sledování a analýza jednání závodníka a trenéra při atletické soutěži

12. - 14. Semináře k analýze tréninku a soutěží

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK