PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Teorie a základy didaktiky atletiky - PATL091C
Anglický název: Theory and Basic Didactics of Athletics
Zajišťuje: Atletika (51-600100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 42 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
Patří mezi: CIZINCI ERASMUS Bc
FYZIOE ERASMUS
TVSC prez. bc. jednoobor 1.r. pv
Prerekvizity : PATL089C, PATL090C
Anotace -
Poslední úprava: PUCHMERTLOVA/FTVS.CUNI.CZ (23.03.2010)

Předmět zahrnuje techniku a metodiku atletických disciplín víceboje (skok o tyči, hod diskem), didaktickou praxi zaměřenou do mimoškolní atletické přípravy mládeže. V pedagogických výstupech prokazují studenti znalost tréninkových prostředků pro zdokonalování techniky disciplín vícebojů a tréninkových prostředků pro rozvoj pohybových schopností vícebojařů.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

CARR, G. A. Fundamentals of Track and Field. 2nd ed.. Champaign : Human Kinetics, 1999. ISBN 0-7360-0008-9. 285 p.

ROGERS, J. L. (editor) USA Track and Field Coaching Manual. First edition. Champaign : Human Kinetics, 2000. ISBN0-88011-604-8 316 p.

VINDUŠKOVÁ, J. Training women for the Heptathlon - A brief outline [Trénink sedmiboje žen- stručný nástin]. IAAF New Studies in Athletics,18, 2003,č.2, s.27-45

SHEPHERD, J. The Compete Guide to Sports Traning. London : A&C Black, 2006. ISBN- 10 0 713678356. 224 p.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Credit requirements:

Model performance: M W

I. age group /II. age group I. age group /II. age group

400 m - 75,0 / 80,0 s

800 m 2: 25, 0 / 2:40, 0 min

100 m H - finish hurdle´s sprint by rules

110 m H finish hurdle´s sprint by rules

Discus 1,0 kg - 18 / 16 m

2,0 kg 22 / 20 m -

Pole vault 2,00 / 1,80 m to the sand pit over the gumi bar

Technique: discus, pole vault

Teaching: written preparation for the coaching clinic

Written theoretical test

Exam: practical part: decathlon/heptathlon

theoretical part: oral exam

Assesment of the practical part of the exam

1 2 3

Decathlon I. age group 4500 3900 3400

II. age group 4100 3500 3000

Heptathlon I. age groupe 3000 2500 2000

II. age group 2700 2200 1700

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Lectures:

1.- 7. Technique and teaching of pole vault, discus, hurdles. Athletics Rules.

Combined Events.

Seminars and practical lessons:

8. - 21. Preparatory exercises and improvement exercises for beginners: pole vault, discus, hurdles

and other disciplin of combined events. Coaching clinic

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK