PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Atletika II - PATL090C
Anglický název: Athletics II
Zajišťuje: Atletika (51-600100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 10 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
Garant: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jan Feher
Patří mezi: CIZINCI ERASMUS Bc
CIZINCI ERASMUS Bc TVSS_AJ
FYZIOE ERASMUS
TVSC prez. bc. jednoobor 1.r. pv
Anotace -
Poslední úprava: PUCHMERTLOVA/FTVS.CUNI.CZ (23.03.2010)
Předmět zahrnuje techniku a didaktiku atletických disciplín v rozsahu kategorie žactva pro mimoškolní atletické soutěže. V předmětu se studující učí základům techniky potřebným pro demonstrování atletických disciplín a dále postupům, metodám a organizačním formám pro osvojování a zdokonalování atletických dovedností a pohybových schopností.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

CARR, G. A. Fundamentals of Track and Field. 2nd ed.. Champaign : Human Kinetics, 1999. ISBN 0-7360-0008-9. 285 p.

DICK, F. F. Sports Training Principles. 4th ed. London : A&C Blafl, 2003. ISBN 0-7136-5865-7. Part 4. p. 212-289

SHEPHERD, J. The Compete Guide to Sports Traning. London : A&C Black, 2006. ISBN- 10 0 713678356. 224 p.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Credit requirements:

Model performance: M W

I. age group /II. age group I. age group /II. age group

100 m H (91,4 cm) 17,5 / 18,5 s -

60 m H (76,2 cm) - 12,0 / 13,0 s

Javelin 30 / 26 m 20 / 16 m

3000 m (M) 12:00/13:00 -

1500 m (W) - 6:30/7:00

Technique: sprint start, hurdles (3 steps between hurdles), javelin, sprint relay

Teaching: written preparation for athletic lesson in the nature (endurance) and out of the stadion (speed)

Written theoretical test

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Lectures:

1.- 2. Safety of Track and Field.

Technique and methods for teaching atletics disciplines: hurdles, relays, javelin, starts,

Athleics in nature, endurance and speed development

Seminars:

3. - 14. Preparatory exercises and improvement exercises for beginners: starts, hurdles, relays,

javelin, information of triple jump, hammer, walking.

Athletics in the nature.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK