PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Sportovní specializace - atletika - PATL089TSA
Anglický název: Sport specialization - Athletics
Zajišťuje: Atletika (51-600100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2018
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 1/1 Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 110 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Vysvětlení: Pouze pro Trenérskou školu!!!
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D.
PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jiří Kolář (13.09.2017)
Předmět zahrnuje techniku a didaktiku atletických disciplín učiva pro základní školy. V předmětu se studující učí základům techniky potřebným pro demonstrování atletických disciplín a dále postupům, metodám a organizačním formám pro osvojování a zdokonalování atletických dovedností a pohybových schopností.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jiří Kolář (13.09.2017)

Předmět zahrnuje techniku a didaktiku atletických disciplín učiva pro základní školy. V předmětu se studující učí základům techniky potřebným pro demonstrování atletických disciplín a dále postupům, metodám a organizačním formám pro osvojování a zdokonalování atletických dovedností a pohybových schopností.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Jiří Kolář (13.09.2017)

DOSTÁL, E., VELEBIL, V. a kol.: Didaktika školní atletiky. Praha : SPN 1991.

VINDUŠKOVÁ, J. a kol. Základy atletiky. Praha : UK FTVS, 2006. 36 s.

VELEBIL, V., VINDUŠKOVÁ, J. a kol. Metodika nácviku atletických disciplín.

Praha : Olympia, 2008 ( v tisku)

VINDUŠKOVÁ, J. Běžecká abeceda.vmw. Elektronické materiály. Praha : FTVS UK, 2006

VINDUSKOVA, J. Skokanská abeceda.vmw. Elektronické materiály. Praha : FTVS UK, 2006

VINDUSKOVA, J., SEGEŤOVÁ, J. Vrhačská abeceda - plný míč.vmw. Elektronické materiály.

Praha : FTVS UK, 2006.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Jiří Kolář (13.09.2017)

Požadavky na zápočet:

  • Modelový výkon: M Ž

I. věk. kat./ II. věk. kat. I. věk. kat./ II. věk. kat.

skok do dálky 500 cm / 470 cm 400 cm / 370 cm

vrh koulí (7,26 kg) 8,00 m / 7,50 m (4 kg) 7,00 m / 6,50 m

(5 kg) 10,00 m / 9,50 m (3 kg) 8,00 m / 7,50 m

(možnost volby hmotnosti náčiní)

skok do výšky 145 cm / 135 cm 120 cm / 110 cm

hod míčkem (150 g) - 30 m / 25 m

(350 g) 45 m / 40 m

  • Technika: skok do dálky, skok do výšky, vrh koulí, hod míčkem při modelovém výkonu, běh.
  • Didaktika: písemná příprava na atletické rozcvičení.

Vědomostní test

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Jiří Kolář (13.09.2017)

Přednášky a semináře:

1. - 3. Bezpečnost při atletickém výcviku.

Atletické rozcvičení. Prevence zdravotních obtíží.

Technika a metodika nácviku atletických disciplín: běh, skok do dálky, skok do výšky, vrh koulí, hod

míčkem při modelovém výkonu.

Průpravné hry a zdokonalovací cvičení pro začátečníky: běh, skok do dálky, skok do výšky.

Základní pravidla pro organizování školních soutěží v atletice.

4. - 14. Technika a metodika nácviku: běžecké, skokanské a vrhačské abecedy, běh, skok do dálky, skok do výšky,

vrh koulí, hod míčkem.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK