PředmětyPředměty(verze: 835)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Atletika I - PATL089C
Anglický název: Athletics I
Zajišťuje: Atletika (51-600100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
Garant: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
Patří mezi: CIZINCI ERASMUS Bc
CIZINCI ERASMUS Bc TVSS_AJ
FYZIOE ERASMUS
TVSC prez. bc. jednoobor 1.r. pv
Je prerekvizitou pro: PATL091C
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Předmět zahrnuje techniku a didaktiku atletických disciplín učiva pro základní školy. V předmětu se studující učí základům techniky potřebným pro demonstrování atletických disciplín a dále postupům, metodám a organizačním formám pro osvojování a zdokonalování atletických dovedností a pohybových schopností.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

CARR, G. A. Fundamentals of Track and Field. 2nd ed.. Champaign : Human Kinetics, 1999. ISBN 0-7360-0008-9. 285 p.

VINDUŠKOVÁ, J. ABC Running Drills.vmw. Elektronické materiály. Praha : FTVS UK, 2006

VINDUSKOVA, J. ABC Dumping Drills.vmw. Elektronické materiály. Praha : FTVS UK, 2006

VINDUSKOVA, J., SEGEŤOVÁ, J. ABC Throwing Drills - medicine ball.vmw. Elektronické materiály. Praha : FTVS UK, 2006

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Credit requirements:

Model performance: M W

I. age group /II. age group I. age group /II. age group

long jump 500 m /470 cm 400 cm /370 cm

shot put (7,26 kg) 8,00 m /7,50 m (4 kg) 7,00 m /6,50 m

(3 kg) 8,00 m /7,50 m

(5 kg) 10,00 m /9,50 m

(it is possible to choose the weight)

high jump 145 cm /135 cm 120 cm /110 cm

ball throw (150 g) - 30 m /25 m

(350 g) 45 m /40 m -

Technique: long jump, high jump, shot put, ball throw - model perforamance, running

Teaching: written preparation for athletics warm-up

Written theoretical test

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Lectures and seminars:

1. - 3. Athletics training safety.

Atletics warm-up. Prevention of injuries.

Technique and methods for learning atletics disciplines: running, long jump, high jump,

shot put, ball throw and a model performance. Preparatory exercises and improvement

exercises for beginners: running, long jump, high jump

Elementary rules for school competitions.

4. - 14. Technique and methods for learning: running, jumping and throwing alphabet, running,

long jump, high jump, shot put, ball throw.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK