PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Atletika I - PATL089
Anglický název: Athletics I
Zajišťuje: Atletika (51-600100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neomezen / 193 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
Garant: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Filip Čermák
RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D.
Mgr. Jan Feher
PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D.
Mgr. Linda Komínková
PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
Neslučitelnost : PATL094
Záměnnost : PATL094
Je neslučitelnost pro: PATL094
Je prerekvizitou pro: PATL091
Je záměnnost pro: PATL094
Anotace -
Poslední úprava: Jiří Krasilov (09.01.2009)
Předmět zahrnuje techniku a didaktiku atletických disciplín učiva pro základní školy. V předmětu se studující učí základům techniky potřebným pro demonstrování atletických disciplín a dále postupům, metodám a organizačním formám pro osvojování a zdokonalování atletických dovedností a pohybových schopností.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (10.11.2010)

Předmět zahrnuje techniku a didaktiku atletických disciplín učiva pro základní školy. V předmětu se studující učí základům techniky potřebným pro demonstrování atletických disciplín a dále postupům, metodám a organizačním formám pro osvojování a zdokonalování atletických dovedností a pohybových schopností.

Literatura -
Poslední úprava: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. (07.01.2009)

DOSTÁL, E., VELEBIL, V. a kol.: Didaktika školní atletiky. Praha : SPN 1991.

VINDUŠKOVÁ, J. a kol. Základy atletiky. Praha : UK FTVS, 2006. 36 s.

VELEBIL, V., VINDUŠKOVÁ, J. a kol. Metodika nácviku atletických disciplín.

Praha : Olympia, 2008 ( v tisku)

VINDUŠKOVÁ, J. Běžecká abeceda.vmw. Elektronické materiály. Praha : FTVS UK, 2006

VINDUSKOVA, J. Skokanská abeceda.vmw. Elektronické materiály. Praha : FTVS UK, 2006

VINDUSKOVA, J., SEGEŤOVÁ, J. Vrhačská abeceda - plný míč.vmw. Elektronické materiály.

Praha : FTVS UK, 2006.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (10.11.2010)

Požadavky na zápočet:

  • Modelový výkon: M Ž

I. věk. kat./ II. věk. kat. I. věk. kat./ II. věk. kat.

skok do dálky 500 cm / 470 cm 400 cm / 370 cm

vrh koulí (7,26 kg) 8,00 m / 7,50 m (4 kg) 7,00 m / 6,50 m

(5 kg) 10,00 m / 9,50 m (3 kg) 8,00 m / 7,50 m

(možnost volby hmotnosti náčiní)

skok do výšky 145 cm / 135 cm 120 cm / 110 cm

hod míčkem (150 g) - 30 m / 25 m

(350 g) 45 m / 40 m

  • Technika: skok do dálky, skok do výšky, vrh koulí, hod míčkem při modelovém výkonu, běh.
  • Didaktika: písemná příprava na atletické rozcvičení.

Vědomostní test

Sylabus -
Poslední úprava: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. (07.01.2009)

Přednášky a semináře:

1. - 3. Bezpečnost při atletickém výcviku.

Atletické rozcvičení. Prevence zdravotních obtíží.

Technika a metodika nácviku atletických disciplín: běh, skok do dálky, skok do výšky, vrh koulí, hod

míčkem při modelovém výkonu.

Průpravné hry a zdokonalovací cvičení pro začátečníky: běh, skok do dálky, skok do výšky.

Základní pravidla pro organizování školních soutěží v atletice.

4. - 14. Technika a metodika nácviku: běžecké, skokanské a vrhačské abecedy, běh, skok do dálky, skok do výšky,

vrh koulí, hod míčkem.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK